Asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Kesto:

1.1.2020–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Mielenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, puita ja taloja.

Asiakkaita istumassa odotusaulassa terveyspalveluun.

 

Toinen kansallinen asiakaspalautekysely toteutettiin 15.-28.4.2024. Suuri kiitos kaikille osallistuneille hoitopaikoille sekä heidän asiakkailleen.

Infokirjeet hoitopaikoille ja asiakkaille sekä juliste. 

Hankkeessa kehitetään kansallisesti yhtenäinen asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kerätään tällä hetkellä asiakaspalautetta lukuisia eri tiedon keruun lomakkeita ja tapoja käyttäen. Kansallisesti yhtenäinen lomake ja tiedonkeruun tapa mahdollistaisi palvelujen vertailun niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin.

Toteutus

Tässä työssä määrittelemme ne erityiskysymykset, joita tarvitaan psykiatrista sairaalahoitoa, päihdepalveluita ja mielenterveyden avopalveluita varten. Kyselyt tulevat palvelujärjestelmän vapaaseen käyttöön. Toimipaikkojen laadukkaan vertailun varmistamiseksi kysely toteutettiin sekä sähköisesti että paperilomakkeilla, koska tavoitteena on saada kaikki palveluja käyttävät vastaamaan.  

Yhtenäisen kansallisen asiakaspalautteen kehittämiseksi järjestettiin keväällä 2021 työpajoja, joissa hoitojärjestelmässä työskentelevät ja kokemusasiantuntijat kehittivät yhdessä THL:n työntekijöiden kanssa asiakaspalautelomakkeita sekä avo- että laitoshoitoon. 

Varsinainen tiedonkeruu kehitettyjä asiakaspalautelomakkeita käyttäen tapahtui 1.- 14.11.2021. Kyselyn tulokset julkaistiin THL:n Raportti-sarjassa elokuussa 2022. 
Raportti

Yhteistyökumppanit

Hyvinvointialueet
STM

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Satu Viertiö
erikoistutkija
puh. 029 524 8784
sähköposti: [email protected]