Nationell kundförfrågan gällande mentalvård- och missbrukstjänster

Projektperiod:

1.1.2020–31.12.2024

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Kundfamilj i vänthallen.

Den andra nationella kundresponsenkäten samlas 15.-28.4.2024. Vi ordnar infotillfällen via Teams till kontaktpersonerna på finska under mars och april månad samt på svenska i mars. Kontaktpersonerna har fått infon per epost.  

Enkäter, enskilda hem- och distansbesökskuvert samt returkuvert har skickats till enheterna. QR-koder, webbadresser och inloggningsuppgifter för elektroniskt svar skickas via e-post vecka 15.

Printa ut posters, infobreven till vårdenheterna samt kunderna. 

I projektet utvecklas en gemensam kundförfrågan för mental- och missbrukarvården.

Mål

I nuläget genomförs kundförfrågan med hjälp av olika insamlingssätt. Ett nationellt och enhälligt insamlingssätt skulle möjliggöra jämförelse mellan olika tjänster för både professionella och klienter.

Genomförande

Vid det här skedet undersöker vi vilka specifika frågor är viktiga för psykiatriska sjukvården, missbrukartjänsterna och för psykiatriska öppenvården. Enkäten tas i bruk inom tjänstesystemet. För att säkerställa en högkvalitativ och jämförbar datainsamling och tillförsäkra att alla har möjligheten att svara, genomförs flera olika datainsamlingar. 

Under våren 2021 utfördes workshoppar där frågor riktade till mental- och missbrukstjänster förbereddes i samråd med arbetstagare, erfarenhetsexperter samt representanter från THL. Enkäten riktades till öppenvården samt sjuk/institutionsvården.

Själva datainsamlingen (kundfeedbackformulären) genomfördes 1-14 november 2021.

Samarbetspartner

STM

Finansiering

STM

Kontaktinformation

Satu Viertiö
specialforskare
tfn 029 524 8784
e-post: [email protected]

Infotillfället