Asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena

Kesto:

22.3.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

Hankkeessa kerätään tietoa useimmille asiakasryhmille sopivien ja asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käytöstä kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena. Toimintakykymittareina käytetään WHODAS 2.0, PROMIS Yleinen terveys ja EUROHIS-8 -mittareita Kuntoutuksen tietopohja (KUTI) -hankkeen (2020) suosituksen mukaisesti. Toimintakyvyn arvioinnin kansallinen kehittäminen pohjautuu hallitusohjelmaan ja  Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) ehdotuksiin. 
Kuntoutuksen tietopohja (KUTI) -hanke (THL)
Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi (Valtioneuvosto) 

Tavoitteet

Asiakkaan ja ammattilaisen käyttökokemukset tuovat lisätietoa toimintakykymittareiden hyödyntämismahdollisuuksista ja käyttöönoton edellytyksistä. Toimintakykymittareiden mittausominaisuuksista saatava tieto tukee toimintakykymittaritulosten tulkintaa asiakastyössä sekä kuntoutuksen vaikutusten arvioinnin kehittämisessä.  

Toteutus

Tutkimusaineiston keruu käynnistyi kahdeksalla hyvinvointialueella syyskuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023. Toimintakykymittarivastauksia saatiin yhteensä yli 500 kuntoutuksen asiakkaalta kuntoutusjakson alussa ja/tai lopussa. Mittarivastausten lisäksi asiakkailta ja ammattilaisilta kysyttiin palautetta mittareiden käytöstä kyselyissä ja ammattilaisten osalta myös hyvinvointialuekohtaisissa ryhmähaastatteluissa. Yhteyshenkilöt tukivat ja organisoivat tiedonkeruuta omalla hyvinvointialueellaan.  

Kertyvän tutkimusaineiston tiedonhallinnasta, arkistoinnista, analysoinnista ja raportoinnista vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tulokset esitetään maaliskuussa 2024 julkaistussa loppuraportissa:

Asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena: Kehittämishanke kahdeksalla hyvinvointialueella 2022-2023 (Julkari) 

Yhteistyökumppanit

Etelä-Karjalan, Itä-Uusimaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen sekä Satakunnan hyvinvointialueet.

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Yhteystiedot

Susanna McLellan
tutkija
puh. 029 524 7824
sähköposti: [email protected]

Päivikki Koponen
johtava asiantuntija, vastuututkija
puh. 029 524 8868
sähköposti: [email protected]