Användning av de patientrapporterade utfallsmåtten (PROM) som stöd för planering och utvärdering av rehabiliteringen

Projektperiod:

22.3.2022–31.12.2023

Organisationsenhet:

Kunskapsledning och medskapande

På andra webbplatser:

Inom projektet insamlas information om användningen av mätare av funktionsförmågan som är avsedda för alla klientgrupper och som grundar sig på klientens självbedömning som stöd för planering och utvärdering av rehabiliteringen. Som mätare av funktionsförmågan används WHODAS 2.0, PROMIS Allmän hälsa och EUROHIS-8-indikatorerna enligt rekommendationen från projektet Kuntoutuksen tietopohja (KUTI) (2020). Den nationella utvecklingen av bedömningen av funktionsförmågan grundar sig på regeringsprogrammet och förslagen från kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen (2017). 
Projektet Kuntoutuksen tietopohja (KUTI) (på finska)
Förslag till reform av rehabiliteringssystemet från kommittén som dryftar rehabiliteringsreformen (Valto, på finska)

Mål

Klienternas och de yrkesutbildade personernas användningserfarenheter ger närmare information om hur mätare av funktionsförmåga kan utnyttjas och om förutsättningarna för att börja använda dem. Den information som fås om mätegenskaperna stöder utvecklingen av bedömningen av rehabiliteringens effekter och hur verkningsfull rehabiliteringen är.

Genomförande

Insamlingen av forskningsmaterial inleds i åtta välfärdsområden i september 2022 och avslutas när ett tillräckligt antal klienter har rekryterats att delta i studien eller senast i juni 2023. Målet är att samla in 800 klienters självbedömningar av sin funktionsförmåga i början och slutet av rehabiliteringsperioden. Utöver utfallsmåtten ombes klienter och yrkesutbildade att ge respons på användningen av mätarna i enkäter och vad gäller yrkesutbildade personer även vid samtal under projektets gång och efter att datainsamlingen avslutats. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för informationshanteringen, arkiveringen, analysen och rapporteringen av det forskningsmaterial som samlas in. THL ansvarar för att introducera och utbilda de yrkesutbildade personer som deltar i datainsamlingen under hela projektets gång.

Slutrapport (på finska):

Användning av de patientrapporterade utfallsmåtten (PROM) som stöd för planering och utvärdering av rehabiliteringen. Utvecklingsprojekt i åtta välfärdsområden 2022-2023 (Julkari)

Samarbetspartner

Välfärdsområdena i Södra Karelen, Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Österbotten, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Satakunta.

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Kontaktuppgifter

Susanna McLellan
forskare
tfn 029 524 7824
e-post: [email protected]

Päivikki Koponen
ledande expert, ansvarig forskare
tfn 029 524 8868
e-post: [email protected]