Elämää muistisairauden kanssa: sosiaalis-relationaalinen näkökulma kestävään hoivaan (SOREMO)

Kesto:

01.07.2023–31.08.2027

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muistisairautta sairastavien ihmisten määrä kasvaa nopeasti ja kysymykset hoivan ja hoidon järjestämisestä sosiaalisesti kestävillä tavoilla ovat yhteiskunnassa äärimmäisen ajankohtaisia.

SOREMO-hanke keskittyy tutkimaan sekä muistisairaiden että heidän omaistensa osallisuuden, päätöksenteon ja jaksamisen sekä riittävien ja laadukkaiden palvelujen saatavuuden haasteita sekä sitä, mitä voimme tehdä niiden edistämiseksi.

Tavoitteet

THL:n tutkijat yhdessä Jyväskylän ja Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa selvittävät, millaista on sosiaalisesti kestävä hoiva.

Tutkimme

  • millaista on elämä muistisairauden kanssa
  • millaisia sosiaalisia ja institutionaalisia esteitä ja riittämättömien palvelujen riskejä muistisairaat ja heidän omaishoitajansa kohtaavat
  • miten heidän osallisuuttaan ja päätöksentekoaan pitäisi tukea, jotta se toteutuisi niin arkielämässä kuin palveluissa.

Yhteiskuntatutkimuksellinen tavoitteemme on kehittää teoriaa sosiaalis-relationaalisesta muistisairauden mallista, jota voi hyödyntää kestävän hoivan perustana.

Toteutus

THL:n tutkijoiden tutkimustyö keskittyy pääasiassa THL:n rekisteriaineistojen ja erityisesti RAI-tietovarannon (Resident Assessment Instrument) aineistojen analysointiin. Osallistumme myös Tampereen ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden keräämien laadullisten haastatteluaineistojen analysointiin.

Yhteistyökumppanit

  • Jyväskylän yliopisto
  • Tampereen yliopisto

Rahoitus

Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemian (Research Council of Finland) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) sekä Koneen Säätiö.

Yhteystiedot

Mari Aaltonen
johtava tutkija
puh. 029 524 8532
mari.s.aaltonen(at)thl.fi

Johanna Edgren
erikoistutkija
puh: 029 524 7317
sähköposti: [email protected]

Jokke Häsä
tilastotutkija
puh. 029 524 8187
sähköposti: [email protected]

Anne-Marie Mäkelä (perhevapaalla)
erikoissuunnittelija
puh: 029 524 7895
sähköposti: [email protected]