Tulosten käyttö tutkimuksissa

FinSote-tutkimuksen rikasta aineistoa hyödynnetään tieteellisissä tutkimuksissa ja tilastollisissa selvityksissä. FinSote-tutkimusaineiston lisäksi myös tutkimusta edeltäneen ATH-tutkimuksen aineistoa voidaan hyödyntää tutkimuskäytössä.

Tietoja THL:n aineistojen tutkimuskäytöstä ja tietoluvista

THL:n sisäinen tietolupa väestötutkimusyhteistyöhankkeisiin
 

Hyödyllisiä sivuja tutkijoille

FinSote-tutkimukseen liittyvät materiaalit:

ATH-tutkimukseen liittyvät materiaalit:

Vastausaktiivisuus ja otoskoot

Vastausaktiivisuus FinSote- ja ATH-tutkimuksissa vuosina 2010–2020 (pdf 403 kt)

Otoskoot ja vastanneet FinSote-, ATH-, AVTK- ja EVTK-tutkimuksissa vuosina 1978–2020 (pdf 171 kt)

 

Viivakuvio miesten vastausaktiivisuudesta ATH- ja FinSote-tutkimuksissa vuosina 2010-2020.

 

Miesten vastausaktiivisuus ATH- ja FinSote-tutkimuksissa ikäryhmittäin vuosina 2010–2020.

Viivakuvio naisten vastausaktiivisuudesta ATH- ja FinSote-tutkimuksissa vuosina 2010-2020.

 

Naisten vastausaktiivisuus ATH- ja FinSote-tutkimuksissa ikäryhmittäin vuosina 2010–2020.