FinSote-tutkimus

Asiakas neuvottelee lääkärin kanssa.

Kesto:

2017 - 2021

Vastuuyksikkö:

Väestönterveysyksikkö

Muualla verkossa:

FinSote-tutkimuksen tiedonkeruu päättyi vuoteen 2020. Tutkimuksen aineistoa hyödynnetään edelleen ja siitä tehdään syventäviä tutkimuksia. Vuodesta 2022 alkaen FinSote-tutkimusta vastaava aikuisväestön kyselytutkimus toteutetaan osana laajempaa Terve Suomi -tutkimusta.

Mikä on FinSote-tutkimus?

Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. Tutkimus tuottaa myös seuranta- ja arviointitietoa väestön palvelutarpeiden tyydyttymisestä sekä väestön näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. 

Tutkimuksen tulokset löytyvät Terveytemme.fi-palvelusta.

FinSote sisältää osia vuonna 2010 alkaneesta Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (ATH), mutta siihen on lisätty sote-uudistukselle ominaisia kysymyksiä palvelukokemuksista. 
Lisätietoa ATH-tutkimuksesta

Mihin FinSote-tutkimusta tarvitaan?

FinSote-tutkimus

  • tuottaa tärkeän osan sote-uudistuksen seurantaan ja arviointiin tarvittavista tiedoista
  • mahdollistaa maakuntien keskinäisen vertailun sekä vertailun koko maan tilanteeseen
  • vastaa väestön koettua hyvinvointia, palvelujen tarvetta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin, joihin muut aineistot ja rekisterit eivät tuota tietoa.

FinSote-tutkimuksen tulokset nopeasti käyttöön

FinSote-tutkimuksen tulokset raportoidaan THL:n ylläpitämään, kaikille avoimeen ja maksuttomaan Terveytemme-palveluun. Tuloksia voi tarkastella väestöryhmittäin sukupuolen, ikä- tai koulutusryhmän mukaan. Aikaisemmat ATH-tutkimuksen tulokset löytyvät myös palvelusta.
Siirry Terveytemme-palveluun

FinSote-tutkimuksessa muodostetut indikaattorit on raportoitu THL:n ylläpitämään Sotkanet-indikaattoripankkiin.
Siirry Sotkanetiin

Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa tuloksista.