Miten FinSote-tutkimus tehdään

Toteutus 

 • Tiedonkeruu toteutetaan posti- ja verkkokyselyllä.
 • Kyselyyn vastaajat ovat 20 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Yläikärajaa ei ole.
 • Kysely lähetetään satunnaisotannalla valikoituneille henkilöille Digi- ja väestötietoviraston tietojen avulla.
 • Lomakkeen kieliversiot ovat suomi, ruotsi, venäjä ja englanti.
 • Tutkimus toteutetaan vuosittain kansallisena (otoskoko 10 000). Tällöin tietoja voidaan käsitellä vain koko maan tasolla, ei pienemmillä alueilla.
 • Vähintään joka neljäs vuosi otoskokoa kasvatetaan niin, että muutoksia voidaan seurata karkealla tasolla sote-alueittain (otoskoko yhteensä noin 60 000).  
 • Uudet tulokset raportoidaan vuosittain

Alueilla on mahdollisuus tilata tutkimuksesta lisäotos, jonka avulla voi seurata väestön hyvinvoinnin ja palvelujen tilan kehitystä maakunnassa väestöryhmittäin (sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan) sekä kunnittain.

Sisältö

Tutkimuslomake sisältää noin 100 kysymystä seuraavista aihealueista

 • Elinolot ja elämänlaatu
 • Osallisuus ja toimintakyky
 • Terveys
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö
 • Sähköisten palvelujen käyttö
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja kustannukset
 • Elintavat
 • Tapaturmat ja väkivalta

Tutkimuslomakkeet

Tutkimuslomakkeet

FinSote-tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus