Hyvin suunniteltu

Kesto:

1.1.2023–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Oikeusministeriön hallinnoima Hyvin suunniteltu -hankkeen tavoitteena on torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia vahvistamalla yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä ja osaamista.

Tavoitteet

Hankkeen aikana koulutetaan yhdenvertaisuussuunnittelusta eri sektoreilla sekä annetaan tukea ja välineitä suunnitteluvelvollisille toimijoille. Hankkeessa myös edistetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ammattilaisten verkostoitumista ja kehitetään järjestöjen ja viranomaisten välisiä käytäntöjä yhdenvertaisuusyhteistyössä.

Toteutus

THL:n hankekokonaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksesta, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta syrjinnän torjunnan välineenä, tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille sekä vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja syrjinnälle alttiiden ryhmien osallistumista paikalliseen yhdenvertaisuussuunnitteluun. Hankekokonaisuus keskittyy parantamaan kuntien ja viranomaisten osaamista ja käytäntöjä yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Oikeusministeriö. Hankekumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen Kuntaliitto.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelma (CERV).

Yhteystiedot

Johanna Vihtari
projektisuunnittelija
puh. 029 524 7679
[email protected]

Euroopan unionin osarahoittama -tunnus.