Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun pilotointi

Hae mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun pilottiin

THL etsii yhteistyöalueita toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun pilotointiin hyvinvointialueilla. Pilotoinnin tavoitteena on kehittää alueen käytäntöjä ja tiedonkeruuta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua tukeviksi sekä vahvistaa yhteistyötä alueen kuntien kanssa.

Pilotointiin osallistuva hyvinvointialue saa THL:ltä tukea lakisääteisen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on käytännönläheinen työkalu, jonka tarkoituksena on kerätä konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa.

Pilotointi käynnistyy vuoden 2023 loppupuolella ja jatkuu kevääseen 2024 saakka. Tänä aikana toteutetaan 3–5 tapaamista, joissa kehitämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä alueella. 

Pilottialueita valitaan mukaan kaksi. Toivomme, että pilottihakuun osallistuu sijainniltaan, asukasmäärältään ja muilta piirteiltään erilaisia hyvinvointialueita. Pilotoinnin hyvistä käytännöistä kootaan opas, jonka tarkoituksena on tukea kaikkia hyvinvointialueita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa.
 
Pilotointiin hakevalta alueelta toivomme:

  • johdon sitoumusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun pilotointiin hyvinvointialueella. 
  • jonkinlaista pohjatietoa tai osaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä alueella.
  • joitain alustavia rakenteita ja prosesseja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hakuohjeet

Hakulomake

Viimeinen hakupäivä on 18.10.2023, ja valinnasta tiedotetaan viimeistään 27.10.2023 sähköpostitse kaikille hakijoille.

Pilotointi on osa oikeusministeriön, THL:n ja Kuntaliiton Hyvin suunniteltu -hanketta, jota rahoittaa Euroopan unioni.

Lisätietoja:

Johanna Vihtari, THL
[email protected]