Smidigt på jobb

Projektperiod:

1.3.2019 – 28.2.2022

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Inom projektet Smidigt på jobb testade och utvecklade man nya sysselsättningsmetoder för att kunna förbättra möjligheterna för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Målet med projektet var också att bygga upp ett företagsnätverk som utnyttjar den nya modellen och erbjuder arbete till målgruppen.

Projektet stödde företagen genom att ge dem information om sysselsättning av partiellt arbetsföra. Samtidigt skapades ett positivt förhållningssätt till anställning av partiellt arbetsföra personer. Partiellt arbetsföra är en resurs för företagen och samhället.

Inom projektet utvecklades man  en handbok, som fokuserar särskilt på smidig rekrytering av partiellt arbetsföra personer och att dra nytta av arbetskraftspotentialen. Handboken riktar sig särskilt till arbetsgivare och utvecklare av arbetsgemenskaper samt rekryterare:
Smidigt på jobb – handbok för sysselsättning av partiellt arbetsföra genom arbetsanpassning

Arbete till alla enligt arbetsförmågan

Inom projektet Smidigt på jobb kartläggade man lämpliga arbeten för målgrupperna i partnerföretagen, skräddarsydda nya arbetsuppgifter för dem och kopierade dessa arbetsuppgifter inom företagen. Personer med partiell arbetsförmåga kunde på så sätt få arbete som motsvarade deras arbetsförmåga. 

Inom projektet främjade hänvisning av klienterna från arbetslöshet, rehabilitering och utbildning till arbete.

Mer information till arbetsgivarna

I Finland finns det uppskattningsvis 65 000 partiellt arbetsföra personer som är arbetslösa och som skulle vilja vara i arbetslivet. Sysselsättningen av dem är dock långsam och därför behövs det nya åtgärdsformer för att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Enligt undersökningar är arbetsgivarna intresserade av att anställa partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning. De behöver dock mer information om de stöd som kan fås för rekrytering, kompetens och avlöning. Dessutom behöver arbetsgivarna en fungerande arbetsförmedling samt hjälp med att hitta rätt person och arbetsuppgift.

En viktig tyngdpunkt i projektet Smidigt på jobb var ekonomisk lönsamhet, ur såväl företagens som samhällets perspektiv.

En ny verksamhetsmodell för sysselsättning

Under 2019 genomfördes pilotprojekt med projektets verksamhetsmodell. Nya partnerföretag och aktörer inom sysselsättningstjänster bjöds in att delta i projektet 2020. I projektets slutfas beskrevs och utvärderades man verksamhetsmodellen samt etablerades den som en del i partnerföretagens verksamhet.

Målet var också att företagsnätverket Smidigt på jobb ska bli bestående. I slutet av projektet hade företagen således en verksamhetsmodell för att anställning av partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning.

Omfattande samarbete

Projektet Smidigt på jobb koordinerades av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Stiftelsen för Rehabilitering var delgenomförare i projektet. Samarbetspartner från projektets inledande fas var Lidl Suomi Ky, Lassila Tikanoja Oy, Leijona Catering Oy, Sato Oy, Espoo Catering Oy samt Ammattiopisto Spesia Oy. 

I projektet utnyttjade Locus Netwerk-modellen som har utvecklats i Holland. Locus Netwerk har avslutat sin verksamhet i Nederländerna, men utifrån den verksamhetsmodell som har skapats där utvecklades man en sysselsättningsmodell som kan tillämpas i Finland.  Den utformas utifrån Locus Netwerk-modellen, erfarenheter från samarbetet och utvecklingsarbetet tillsammans med arbetsgivarna.

Redan i projektets planeringsfas kontaktade vi tjugo stora företag som verkar i Finland. Dessa var positivt inställda till samarbetsformen och anställning av partiellt arbetsföra personer. 

Projektet genomfördes med stöd av Europeiska socialfonden (ESF).

Europeiska socialfonden och hävkraft från eu -logot.

Ville Grönberg
THL
projektchef
[email protected]
tfn 029 524 7130

Soila Veltheim
THL
Specialplanerare (kommunikation)
[email protected]
tfn 029 524 7623

Mika Ala-Kauhaluoma
Stiftelsen för Rehabilitering
kontaktchef
[email protected]
tfn 044 781 3096

Twitter
Iisisti töihin
@IisistiH
#iisistitöihin