IPS-toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä IPS-toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

IPS-toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Sijoita ja valmenna! (Individual Placement and Support, IPS)
 • Tausta ja tavoite: PS-toimintamalli on osa tuetun työllistymisen palveluita, joka on kehitetty 1980-luvulla Yhdysvalloissa.  Keskeisin ero perinteisiin osatyökykyisten työllistymistä edistäviin toimintoihin on se, että valmennus ja kuntoutus tapahtuvat pääasiassa työpaikalla. 
  Tavoitteena on työnhakijan työllistyminen työmarkkinoilla palkkatyösuhteeseen työhönvalmentajan tukemana. Työhönvalmentajat toimivat työpaikalla valmennettavan henkilön, työnantajan ja työyhteisön tukena.
 • Käyttö: Suomessa käyttöönoton mahdollisuuksia on selvitetty 1.1.2019 – 31.7.2019. Euroopassa käytössä Alankomaissa, Englannissa, Espanjassa, Italiassa, Norjassa ja Ruotsissa. Muualla mailmassa Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa muutamissa osavaltioissa.
 • Kohderyhmä: Mielenterveyskuntoutujien työllistyminen.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Kehitysvammaiset, kipupotilaat, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 
 • Menetelmä: IPS-toimintamalli sisältää viisi vaihetta: 1) sopiminen asiakkaan kanssa, 2) ammatillinen profilointi, 3) työn etsintä, 4) sopiminen työnantajan kanssa, 5) tuki työssä ja työn ulkopuolella.
 • Seuranta ja arviointi: IPS-toimintamallille on laadittu laatukriteeristö ja opas laadukkaan IPS -toiminnan seurantaan ja arviointiin.
 • Kustannusarvio: 135 000 euroa/vuosi

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Tutkimusten (satunnaistettu kontrolloitu tutkimus) mukaan IPS-toimintamalli tuottaa kohderyhmässä merkittävästi parempia työllistymistuloksia.

Työllistymisen ja työskentelyn on osoitettu lisäävän yhteiskunnallista osallisuutta, toimintakykyisyyttä, koettua terveyttä ja elämänlaatua sekä tuottavan korkeamman tulotason.

Kustannukset ovat samansuuntaisia muiden työllistymisen ja työhön kuntoutumisen tukipalveluiden kanssa mutta IPS-toimintamallin tuloksellisuuden on osoitettu olevan kaksi- tai kolminkertaisia verrokkipalveluihin nähden.

Jatkokehittäminen

Tulevat IPS-työhönvalmentajat tulee kouluttaa toimintaa ohjaaviin periaatteisiin laatukriteereihin perustuen. Suomessa IPS-toimintamalli voidaan ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansainvälisesti käytössä, kansallisesti uusi toimintamalli
 • Arvioinnin päivämäärä: 29.10.2019
 • Toimintamallin arvioitsijat: Päivi Nurmi-Koikkalainen, Ville Grönberg ja Niina Kovanen

4/5 (kiitettävä)

IPS-toimintamalli perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Se on todettu erittäin vaikuttavaksi suhteessa verrokkipalveluihin. IPS-toimintamalli kannattaisi ottaa Suomessa käyttöön nopeallakin aikataululla. Kokeiluissa on hyvä kiinnittää huomiota käyttöönottoprosessin täsmentämiseen sekä arviointiin, seurantaan, osaamisen vahvistamiseen ja monisektorisen yhteistyön rakenteisiin. 

Lisätietoja toimintamallista

Helka Raivio
projektipäällikkö
[email protected]

IPS - Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

IPS Employment Center