Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman miepä-kehittäminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa (2020-2023) kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Ohjelmassa tuetaan valtionavustuksilla hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Sen toiminta pohjautuu uudenlaiseen työnjakoon, perus- ja erikoistason sujuvaan konsultaatioon sekä digitalisaation hyödyntämiseen. 

Ohjelman yleiset tavoitteet

  1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  5. Kustannusten nousun hillitseminen 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman yksi painopiste on mielenterveyspalveluiden kehittäminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut (miepä) korostuvat erityisesti, kun parannetaan palveluiden saatavuutta ja hoitoon pääsyä sekä kun otetaan käyttöön psykososiaalisia menetelmiä kaikille ikäryhmille.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueelliset hankkeet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Eri ikäryhmien mielenterveyspalveluiden kehittäminen sisältyy kaikkien alueellisten hankkeiden hankesuunnitelmiin ja niiden toimeenpanoon. 
Alueellisten kehittämistavoitteiden kuvaus (Innokylä)