Rahoituksen saaneet strategiahankkeet

Mielenterveysstrategian logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, taloja ja puita.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt avustusta 25 alueelliselle hankkeelle, jotka toteuttavat keväällä 2019 hyväksytyn kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita. Käynnissä olevat kolme hankekokonaisuutta vahvistavat mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäisevät itsemurhia ja edistävät mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä.

Mielenterveysstrategian tavoitteena on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Mielenterveyspalvelujen painopistettä siirretään erikoistuneista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön.  Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä mielenterveyden edistämiseksi, ja itsemurhakuolleisuus on onnistuttu vähentämään eurooppalaiselle keskitasolle. Mielenterveyshäiriöistä on kuitenkin tullut yleisin työkyvyttömyyseläkkeen peruste. Erityisesti nuorten ja lähellä eläkeikää olevien naisten masennusperusteiset eläkkeet ovat lisääntyneet viime vuosina. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee mielenterveysstrategian toimeenpanoa ja hankkeiden toimintaa.

Lisätietoja

Mielenterveysstrategian toimeenpano:

Outi Linnaranta
ylilääkäri, THL 
puh. 029 524 7517
[email protected]

Itsemurhien ehkäisy:

Timo Partonen
tutkimusprofessori, THL 
puh. 029 524 8859
[email protected]

IPS  Sijoita ja valmenna:

Helka Raivio
projektipäällikkö, THL
puh. 029 524 7183
[email protected]