IPS-hankkeet

Osana kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa toteutettiin vuosina 2020-2023 IPS-kehittämishanke.

Tuetun työllistymisen IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Lyhenne IPS tulee englannin kielen sanoista Individual Placement and Support. Toimintamalli on näyttöön perustuva. 

IPS-kehittämishankkeessa sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti viittä alueellista IPS-kokeilua:

  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote
  • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalvelut
  • HUS Psykiatria ja Uudenmaan TE-toimisto
  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (täydennyshaku 2021)
  • Lapin sairaanhoitopiiri (täydennyshaku 2021)

Alueellisissa IPS-kokeiluhankkeissa mallinnettiin käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. Työllistymisen tuen ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluista muodostettiin kokonaisuus niin, että niistä rakentuu toisiaan tukeva palveluprosessi. 

Kokeilut päättyivät 30.6.2023. Kokeilujen jälkeen alueilla pyritään IPS-toimintamallin juurruttamiseen osaksi pysyvää toimintaa.

IPS-kehittämishanke laajenee vuosina 2023-2024 kuudelle uudelle hyvinvointialueelle osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP).  

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke