Strategian erillishankkeet

Mielenterveysstrategian logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, taloja ja puita.

Mielenterveysstrategiassa ja Itsemurhien ehkäisyohjelmassa on erillishankkeita, jotka liittyvät strategian painopisteisiin. 

Asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 

Hankkeessa kehitetään kansallisesti yhtenäinen asiakaspalautekysely mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tiedonkeruu kehitettyjä asiakaspalautelomakkeita käyttäen toteutettiin marraskuussa 2021. Tuloksista julkaistiin THL:n julkaisusarjaan raportti.

Haastavat vuorovaikutustilanteet (HAAVA) 

Haastavat vuorovaikutustilanteet -hankkeella tuetaan kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toteutumista. Hankkeen tuloksena syntyy verkko-opetusmateriaalia, jossa käsitellään itsemurhavaarassa olevan tai mielenterveyden häiriöistä kärsivän henkilön kohtaamista. 

Loppuvuoden 2021 aikana toteutettiin kysely poliiseiksi opiskeleville että jo ammatissa toimiville poliiseille, jossa selvitettiin tämän hetkistä osaamista ja kokemuksia itsemurhien ehkäisyyn liittyen sekä kysyttiin koulutustarpeista aiheeseen liittyen. Kyselyn tulokset osoittavat, että sekä opiskelijoilla että jo poliiseina toimivilla on kohtuullisen hyvin tietoa haastavista vuorovaikutustilanteista, mutta varmuutta ja työvälineitä kaivataan erityisesti itsetuhoisen tai mielenterveyshäiriöstä kärsivän henkilön kohtaamiseen. Uusimman tutkimustiedon ja kyselyn tuloksien avulla on HAAVA työryhmä valmistamassa koulutussisältöä, joka tullaan pilotoimaan kesäkuussa 2022.
Haastavat vuorovaikutustilanteet (HAAVA) 

NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Hankkeessa uudistetaan sisällöllisesti ja toiminnallisesti nuorten mielenterveyspalveluita, mielenterveysoikeuksia sekä syrjäytymisen ehkäisyä kansallisen mielenterveysstrategian mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa kerätyn ja tutkitun tiedon pohjalta suositus, joka edesauttaa toimivien työtapojen kehittämistä ja levittämistä valtakunnallisesti.
NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut