Strategian tehtävät 2023-2024

Ihmiset istumassa kalliolla sinistä taivasta vasten.Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanossa on tartuttu uusiin kehittämistarpeisiin mielenterveystyön vahvistamiseksi.

Strategiatyössä on tunnistettu, että mielenterveystyön kehittämiseksi Suomeen tarvitaan:

  • Väestötason malli mielenterveyden edistämiselle
  • Kattava tietopohja mielenterveyspalveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta
  • Koulutusta ammattilaisille, jotta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita voidaan vahvistaa
  • Uudistuvan mielenterveys- ja päihdelainsäädännön toimeenpanoon tukea muun muassa monimuotoisten palvelujen kehittämistarpeiden arvioimiseksi sekä stigman ja syrjinnän vähentämiseksi
  • Toimia mielenterveyden edistämiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi haavoittuvimmassa asemissa oleville ryhmille. 

Ratkaisuja mielenterveystyön kehittämiseksi