Kirjautuminen sähköiseen kyselyyn

Sähköiseen kyselyyn kirjaudutaan kirjautumistunnuksilla (linkki ja kirjautumistunnus), jotka ovat toimintayksikkökohtaiset. Toimintayksikkökohtaisten kirjautumistunnusten avulla tunnistetaan, mistä yksiköstä vastaus on annettu. Kyselyitä on kaksi: 1) kysely kotihoidon asiakkaille ja 2) kysely ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaille.

Kirjautumistunnukset on lähetetty toimintayksiköihin sähköpostitse joulukuussa 2023.

  1. Kotihoidon yksiköt saavat toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset kotihoidon asiakaskyselyyn
  2. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt saavat toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaskyselyyn
  3. Yhdistelmäyksiköt, joissa on ympärivuorokautista ja ei-ympärivuorokautista palvelua saavia asiakkaita, saavat toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaskyselyyn.

Ohjeita kirjautumistunnusten käyttöön

  • Toimintayksikön kaikki asiakkaat vastaavat käyttäen toimintayksikkökohtaisia kirjautumistunnuksia. Poikkeuksena ovat yhdistelmäyksiköt, joissa on vastaajia sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen palveluasumisen kyselyyn. Näissä kyselyissä on omat kirjautumistunnuksensa.
  • Kirjautumistunnukset jaetaan ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, koska kyselyllä selvitetään asiakkaan kokemuksia hänen saamastaan palvelusta. Jos asiakas ei kykene vastaamaan tuettuna, voi yksi hänen läheisensä toimia sijaisvastaajana asiakkaan luvalla. Eli kirjautumistunnuksia ei voi jakaa useammalle asiakkaan läheisistä.
  • Asiakas saa vastata kyselyyn vain kerran tiedonkeruun aikana.
  • Toimintayksiköt vastaavat kirjautumistunnusten jaosta asiakkaille. THL:stä ei jaeta kirjautumistunnuksia suoraan asiakkaille, koska heidän asiakkuuttaan ko. yksikköön ei pystytä varmistamaan.
  • Jos annatte asiakkaalle paperisen kyselyn, liittäkää siihen myös kirjautumistunnukset sähköiseen kyselyyn ja vastausohje. Näin asiakas voi halutessaan vastata sähköisesti esimerkiksi läheisensä kanssa.

Mitä jos vastaaminen sähköiseen kyselyyn keskeytyy?

Jos vastaaminen sähköiseen kyselyyn jää kesken ja sitä halutaan jatkaa myöhemmin, kannattaa vastaukset kirjata esimerkiksi paperille ja kirjautua ulos sähköisestä kyselystä. Tietosuojasyistä sähköisessä kyselyssä ei ole käytössä välitallennusta. Kun sähköiseen kyselyyn kirjautuu uudelleen, on vastausten täyttäminen aloitettava alusta. Sen jälkeen, kun sähköisen kyselyn lopussa on painettu lähetä -painiketta, ei vastaamista pääse enää jatkamaan tai muuttamaan vastauksia.

Lue myös:

Asiakkaalle ja läheiselle tarkoitettu verkkosivu: kyselyyn vastaaminen