Asiakkaalle ja läheiselle: kyselyyn vastaaminen

Kerro palvelustasi -kysely toteutettiin 10.1.–27.3.2024 – kiitos kaikille osallistujille!

Kerro palvelustasi -kysely – mikä se on?

Kerro palvelustasi -kysely on uusi lakisääteinen kysely vanhuspalveluissa. Siihen vastaavat kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat koko Suomessa. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Vanhuspalvelujen asiakkaat saavat kyselyn ja vastausohjeet omasta palveluyksiköstään. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi vastata yksin tai yhdessä läheisen tai avustajan kanssa. Läheinen voi myös vastata kyselyyn asiakkaan puolesta, jos siihen on asiakkaan suostumus. Vastauksen pitää olla asiakkaan mielipiteen mukainen myös silloin, kun häntä avustetaan vastaamisessa tai kyselyyn vastataan hänen puolestaan. Kyselyyn voi vastata kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Usein kysytyt kysymykset

iäkäs nainen