Kyselyt

Mitä kyselyjä seurantaan kuuluu?

Vuoden 2024 seurantaan kuuluu kaksi kyselyä, jotka ovat suunnattu kotihoitoa ja ympärivuorokautista palveluasumista saaville asiakkaille. Kyselyistä tehdyt kysymyskortit ovat myös käytettävissä vastaamisen tukena. Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palveluiden laadusta sekä vastaavatko ne asiakkaiden tarpeita. Kyselyt ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kyselylomakkeet julkaistiin joulukuussa 2023 verkkosivulla:
Tiedonkeruun toteutus

Kyselyitä ovat:

  • Kysely kotihoidon asiakkaille (yht. 14 kysymystä)
  • Kysely ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaille (yht. 12 kysymystä)

Kyselyiden alkupuolella on kysymykset, jotka sisältyvät vuonna 2024 julkaistun ikääntyneiden laatusuosituksen laatuindikaattoreihin. Lisäksi kyselyissä on muita kysymyksiä, joihin asiakkaiden toivotaan vastaavan oman toimintakykynsä ja jaksamisensa mukaan. Kyselyissä ei ole pakollisia kysymyksiä, joten asiakas voi vastata halutessaan vain osaan kysymyksistä.

Kysymyskortit

Kyselyistä on tehty kysymyskortit helpottamaan vastaamista. Kysymyskortit on tarkoitettu etenkin tilanteisiin, joissa kysymyksiä käydään läpi asiakkaan kanssa keskustellen.

Niissä kukin kysymys on omalla sivullaan, jonka lisäksi sivut on aseteltu vaakasuoraan. Tällöin kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot ovat helpommin luettavissa ja nähtävissä.

Lue myös:

Asiakkaalle ja läheiselle tarkoitettu verkkosivu: kyselyyn vastaaminen

Toimintayksiköiden vastuuhenkilöille tarkoitetut verkkosivut: