Vastausohjeet asiakkaalle

Kerro palvelustasi -kyselyn yhteydessä asiakkaille jaetaan kyselyn vastaus- ja palautusohje. Vastausohjeista on tehty kaksi vaihtoehtoa, joista toimintayksikkö valitsee toteutustapansa mukaan jommankumman.

Kyselyn vastausohjeet on julkaistu joulukuussa 2023 verkkosivulla:
Tiedonkeruun toteutus

Kyselyn vastausohjeet asiakkaille toimintayksikön toteutustavan mukaan

  • Vastausohje asiakkaalle ”Näin vastaat sähköiseen kyselyyn”.
    Tämä vastausohje jaetaan asiakkaille, jotka vastaavat sähköiseen kyselyyn, eikä paperista kyselyä ole tarjolla.
  • Vastausohje asiakkaalle ”Näin vastaat sähköiseen tai paperiseen kyselyyn”.
    Tämä vastausohje jaetaan asiakkaille, jotka voivat valita, vastaatko he sähköiseen vai paperiseen kyselyyn.

Yksiköt voivat tehdä vastausohjeisiin täsmennyksiä esimerkiksi paperisen kyselyn palauttamisesta ja siitä, keneen asiakas voi omassa yksikössään ottaa yhteyttä, jos hänellä on kysyttävää esimerkiksi paperisen kyselyn palauttamisesta.

Lue myös:

Asiakkaalle ja läheiselle tarkoitettu verkkosivu: kyselyyn vastaaminen