Sähköinen ja paperinen kysely

THL toimittaa kaikki tiedonkeruumateriaalit toimintayksiköihin sähköisesti.  Toimintayksikössä voidaan valita:

 1. vastaavatko asiakkaat ja/tai heidän avustajansa pelkästään sähköisesti vai
 2. annetaanko asiakkaille ja/tai heidän avustajilleen mahdollisuus valita paperisen ja sähköisen vastaamisen välillä

Sähköinen kysely on avoinna 10.1.–27.3.2024. Tämän jälkeen sähköinen kysely sulkeutuu, eikä vastauksia pääse enää tallentamaan. Jos toimintayksikkö kerää vastauksia paperisilla kyselyillä, on tällöin huomioitava vastausten palauttamiseen ja tallentamiseen tarvittava aika ennen sähköisen kyselyn sulkeutumista.

Sähköinen kysely

Sähköisen kyselyn kirjautumistunnukset ovat toimintayksikkökohtaiset. Ne toimitetaan yksiköiden yhteyshenkilöille sähköpostitse.

 • Suosittelemme, että mahdollisimman monen asiakkaan kohdalla hänen läheistään pyydetään auttamaan sähköisessä vastaamisessa.
 • Sähköiset vastaukset palautuvat suoraan THL:ään.

Paperinen kysely

Sähköisen kyselyn rinnalle on tehty kyselyt, joita voidaan toimintayksiköissä tulostaa asiakkaiden käyttöön. THL ei toimita yksiköihin paperisia tiedonkeruumateriaaleja.

 • Paperille tulostettavat kyselyt julkaistu verkkosivulla:
  Tiedonkeruun toteutus
 • Toimintayksikkö vastaa paperilla olevien vastausten tallentamisesta sähköiseen kyselyyn. Vastausten tallentamista voi keskittää esimerkiksi palveluntuottajan sisällä. Tällöin on huolehdittava siitä, että asiakasvastaukset tallennetaan kunkin toimintayksikön omilla kirjautumistunnuksilla
 • Kirjautumistunnukset sähköiseen kyselyyn liitetään myös paperisiin kyselyihin. Kaikilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus vastata itse tai avustajansa kanssa sähköiseen kyselyyn, jolloin vastaus palautuu suoraan THL:ään.
 • Paperisia kyselyjä ei voi palauttaa THL:ään.

Vaihtoehto 1: Asiakkaat vastaavat sähköiseen kyselyyn

 1. Antakaa asiakkaille sähköiseen kyselyyn tarvittavat toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset. Tarvittaessa voitte jakaa asiakkaille ohjeen sähköiseen kyselyyn vastaamisesta, johon olette liittäneet kirjautumistunnukset.
 2. Huolehtikaa, että asiakkaat saavat tarvittaessa tukea vastaamiseen läheiseltä tai avustajalta.
 3. Asiakkaat vastaavat sähköiseen kyselyyn ja vastaukset palautuvat suoraan THL:ään.

Vaihtoehto 2: Asiakkaat voivat valita, vastaavatko he sähköiseen kyselyyn vai paperiseen kyselyyn

 1. Kirjatkaa sähköiseen kyselyyn tarvittavat toimintayksikkökohtaiset kirjautumistunnukset kyselylomakkeelle sille varatulle paikalle. Tulostakaa kyselyt asiakkaille.
 2. Antakaa asiakkaille paperinen kysely sekä ohje paperiseen ja sähköiseen kyselyyn vastaamisesta.
 3. Huolehtikaa, että asiakkaat saavat tarvittaessa tukea vastaamiseen läheiseltä tai avustajalta.
 4. Osa asiakkaista vastaa sähköiseen kyselyyn ja vastaukset palautuvat suoraan THL:ään.
 5. Osa asiakkaista palauttaa paperisen kyselyn vastausohjeessa ilmoittamallenne taholle. Toimintayksikön vastuulla on huolehtia, että paperiset vastaukset käsitellään asianmukaisesti (esim. ilman henkilötietoja) ja tallennetaan sähköiseen kyselyyn.
  Lopulta kaikki vastaukset on tallennettu sähköiseen kyselyyn.

Lue myös:

Asiakkaalle ja läheiselle tarkoitettu verkkosivu: kyselyyn vastaaminen