Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta

Kesto:

1.9.2021–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Iäkäs nainen istuu tuolissa ja katsoo eteenpäin.

Ajankohtaista

Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta eli Kerro palvelustasi -kysely toteutettiin 10.1.–27.3.2024 kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa koko Manner-Suomessa. Kiitos kaikille osallistujille!

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2024. Tätä ennen palveluntuottajat ja toimintayksiköt saavat yhteenvedon omista tuloksistaan.

Tavoitteet ja toteutus

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen. THL toteuttaa vuodesta 2024 alkaen kansallisen kyselyn joka toinen vuosi. Vanhuspalvelujen toimintayksiköillä on jatkossa velvollisuus huolehtia, että heidän asiakkaillaan on mahdollisuus vastata kansalliseen Kerro palvelustasi -asiakaskyselyyn. Lakisääteisen seurannan piirissä ovat palvelua säännöllisesti ja pitkäaikaisesti saavat iäkkäät asiakkaat kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 24 a §). Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Kerro palvelustasi -kyselyn tavoitteena on

  • seurata vanhuspalvelujen laatua asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.
  • tuottaa vertailutietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä kansallisella, alueellisella ja toimintayksikkökohtaisella tasolla. Tulokset raportoidaan kaikille avoimessa raportointipalvelussa.
  • tuottaa asiakastyytyväisyystietoa hyvinvointialueiden, palveluntuottajien ja toimintayksiköiden tietojohtamisen tueksi. Palveluntuottajat ja toimintayksiköt saavat omia palvelujaan koskevat tulokset käyttöönsä ja kehittämistyönsä tueksi.
  • tukea kansallista päätöksentekoa asiakastyytyväisyystiedolla.

THL toimittaa tiedonkeruuohjeet ja -materiaalit kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin. Asiakkaat saavat kyselyt omasta yksiköstään. Tiedonkeruussa käytetään rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä. Asiakkaat voivat vastata kyselyyn joko itse tai tuettuna. Kyselyyn osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista.

THL toteutti kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden pilottikyselyn keväällä 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 42 000 asiakasta.

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7914

Suvi Leppäaho
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7423

Pauliina Havakka
erikoistutkija
puh. 029 524 8034

sähköposti: kerropalvelustasi(a)thl.fi ja [email protected]

Lainsäädännöllinen tausta

Vanhuspalvelulaki (980/2012)

24 a § Palvelujen laadun seuranta
THL:n on toteutettava valtakunnallinen asiakaskysely joka toinen vuosi. Toimintayksikön on huolehdittava siitä, että sen asiakas saa hänelle soveltuvalla tavalla tiedot kyselyn tarkoituksesta sekä tietojen julkaisemisesta niin, ettei asiakas ole niistä tunnistettavissa ja asiakkaalla on mahdollisuus antaa vastauksensa kyselyyn.

Vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Vanhuspalvelujen tila -seurannassa kerätään tietoa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta, kotihoidon riittävyydestä, johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalvelujen toimintayksiköissä sekä vanhuspalvelujen järjestämisestä.