Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT)

KOTT-tutkimuksen tunnuskuva

Kesto:

1.1.2019-

Vastuuyksikkö:

Väestönterveysyksikkö

Muualla verkossa:

Mikä on KOTT-tutkimus?

Valtakunnallinen Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) tuottaa monipuolista tietoa opiskelijoiden terveydestä, hyvinvoinnista, opiskelukyvystä ja terveyspalveluista sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Kyselyyn vastaavat 18–34-vuotiaat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

KOTT-kysely toteutetaan joka neljäs vuosi. Alun perin tutkimuksesta vastasi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). THL toteutti tutkimuksen ensimmäistä kertaa vuonna 2021.

KOTT 2024 -kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2024. Tänä vuonna tutkimukseen kutsuttiin myös KOTT2021 -tutkimuksen otokseen kuuluvat henkilöt, jotka edelleen opiskelevat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Tämä seurantatutkimus tuottaa tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden selviämiseen kriisitilanteissa.

Mihin KOTT-tutkimusta tarvitaan?

KOTT-tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan

 • edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä
 • kehittää opiskelijoiden terveyspalveluja, liikuntapalveluja sekä opiskelijaruokailua 
 • tutkia opiskelijoiden terveyteen (ml. mielenterveys), terveystottumuksiin ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. 

KOTT-tutkimuksen tulokset

KOTT 2024 -tutkimuksen tuloksia raportoidaan syksyn 2024 aikana THL:n verkkosivuilla.

KOTT 2021-tutkimuksen perustulokset löytyvät THL:n ylläpitämästä, kaikille avoimesta ja maksuttomasta Terveytemme-palvelusta. Tuloksia raportoidaan myös muissa eri julkaisukanavissa.
Tutustu tuloksiin Terveytemme-palvelussa.

Aikaisemmat tulokset löytyvät YTHS:n sivuilta.
Tutustu tuloksiin YTHS:n sivuilla.

 

Hanketta rahoittaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Kelan logo

Hankkeessa mukana myös

 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
 • Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry
 • Tilastokeskus