Tietoa tutkijoille

KOTT-tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti korkeakouluopiskelijoiden terveyteen, hyvinvointiin, terveyspalvelujen käyttöön ja saatavuuteen sekä opiskelukykyyn liittyvissä tutkimuksissa.

KOTT-aineistoa saa käyttöön Tietoarkiston ja Findatan kautta. 

  • Kun tarvitset anonymisoitua aineistoa, niin silloin voit hakea aineistoa käyttöösi Tietoarkistosta. Tämä vaihtoehto koskee erityisesti ylempiä opinnäytetöitä (väitöskirja, pro gradu, ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö) tekeviä opiskelijoita. Lue lisää Tietoarkistosta.
  • Kun tarvitset yksilötason aineistoa, niin silloin ulkoisen hakijan tietoluvista vastaa ensisijaisesti Findata. Lue lisää Findatasta.

Mikäli teet tutkimusyhteistyötä THL:n kanssa ota yhteyttä: kott-info(at)thl.fi.
Lue lisää THL:n aineiston tutkimuskäytöstä.

Mikäli tarvitset lisätietoa KOTT-tutkimuksesta tai sen tutkimuskäytöstä, ota yhteyttä: kott-info(at)thl.fi

Muita hyödyllisiä linkkejä tutkijoille: