Hälso- och välfärdsundersökning av högskolestuderande (KOTT)

KOTT-undersökningens sinnebild

Projektperiod:

1.1.2019 –

Organisationsenhet:

Folkhälsa

På andra webbplatser:

Vad är KOTT-undersökningen?

Den nationella hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT-undersökningen) ger mångsidig information om studerandes hälsa, välfärd, studieförmåga och hälsovårdstjänster samt om förändringar i dessa. Enkäten besvaras av universitets- och yrkeshögskolestuderande i åldern 18–34 år. 

KOTT-enkäten genomförs vart fjärde år. Ursprungligen ansvarade Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) för undersökningen. THL genomförde undersökningen för första gången 2021. 

KOTT 2024 enkät genomfördes i mars-april 2024. I år också personer som ingick i urvalet för KOTT 2021-undersökningen och som fortfarande studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola kallades till undersökningen. Denna uppföljningsundersökning kommer att ge information om faktorer som påverkar de studerandes förmåga att hantera krissituationer.

Varför behövs KOTT-undersökningen?

Med hjälp av informationen från KOTT-undersökningen kan man

 • främja studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga
 • utveckla hälsotjänster, motionstjänster och studerandes catering
 • undersöka faktorer som påverkar studerandes hälsa (även den psykiska hälsan), hälsovanor och studieförmåga.

Resultaten av KOTT-undersökningen

Resultaten av KOTT 2024-undersökningen kommer att rapporteras under hösten 2024 på THL:s webbplats.

De grundläggande resultaten av KOTT 2021-undersökningen finns i tjänsten Terveytemme som upprätthålls av THL och är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Resultaten rapporteras också via andra publikationskanaler.
Ta del av resultaten i länken tjänsten Terveytemme (på finska).

Tidigare resultat hittas på SHVS webbplats. 
Ta del av resultaten på SHVS webbplats.

Projektet finansieras av

Kelan logo

I projektet medverkar även

 • Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr
 • Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf
 • Finlands studentkårers förbund FSF rf
 • Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • Finlands universitetsrektorers råd Unifi rf
 • Statistikcentralen