KOTT-tutkimuksen tuloksia

KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) 2021 tulokset ovat saatavilla Terveytemme-palvelusta. Raportin teemoja ovat korkeakouluopiskelijoiden terveys, koettu hyvinvointi, opiskelukyky, elinolot, elintavat, päihteet ja riippuvuudet, sekä palvelujen koettu tarve, saatavuus ja saavutettavuus. KOTT 2021-kyselylomakkeen monivalintakysymysten painotetut jakaumat löytyvät myös Terveytemme-palvelusta. 
Tutustu tuloksiin Terveytemme-palvelussa.

Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea – tutkijat huolissaan ahdistus- ja masennusoireiden yleisyydestä
Tiedote 13.12.2021

Julkaisuja

Holm N, Ikonen J, Siekkinen K, Ansala J, Parikka S (2023). Tässä istun enkä muuta voi – korkeakouluopiskelijoiden istuminen ja paikallaanolon paikat koronaepidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Parikka, Suvi; Klemetti, Reija; Ikonen, Jonna; Holm, Noora; Junttila, Niina (2022). Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyden kokemus ja psyykkinen kuormittuneisuus koronaepidemian kolmannen aallon aikana. Teoksessa: Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan : Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Toim. M. Kekkonen, M. Gissler, P. Känkänen & A-M. Isola, Anna-Maria. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Parikka, Suvi; Holm, Noora; Koskela, Timo; Ikonen, Jonna; Kilpeläinen, Heikki (2022). Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021 : Tutkimuksen toteutus ja menetelmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi 17/2022.

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveys, elintavat ja opiskeluryhmään kuuluminen – KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia (pdf 574 kt)

KOTT 2021-tutkimuksen ennakkotuloksia

Koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden arkielämään ja opintoihin – KOTT-tutkimuksen ennakkotuloksia kesällä 2021 (pdf 731 kt)

Etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita
Tiedote 16.6.2021

Aiemmat tulokset

Aikaisemmat tulokset löytyvät YTHS:n sivuilta.
Tutustu tuloksiin YTHS:n sivuilla.