Miten KOTT-tutkimus tehdään

Tutkimus toteutetaan neljän vuoden välein. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toteutus

 • Tutkimukseen kutsutaan 18–34-vuotiaita perustutkinto-opiskelijoita ammattikorkeakouluista ja yliopistoista ympäri Suomea.
 • Tiedonkeruu toteutetaan nettikyselyllä. Kysely lähetetään satunnaisesti valikoituneille 12 000 opiskelijalle VIRTA-opintotietopalvelun tietojen avulla.
 • Kyselylomakkeen kieliversiot ovat suomi, ruotsi ja englanti.
 • Vuonna 2024 KOTT-tutkimukseen kutsutaan lisäksi ne KOTT 2021 -tutkimukseen kutsutut, jotka opiskelevat edelleen ja ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi keväälle 2024.
 • Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia aikaa. Tarvittaessa voi keskeyttää vastaamisen ja jatkaa myöhemmin.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) on arvioitu THL:n tutkimuseettisessä työryhmässä vuosina 2020 ja 2023. 

Lisätietoja kutsun saaneille: KOTT-tutkimukseen osallistuvalle

Sisältö

Vuoden 2024 tutkimuslomake sisältää noin 90 kysymystä seuraavista aihealueista:

 • Koettu turvallisuus ja tulevaisuudenusko
 • Terveys
 • Suun terveys
 • Terveyspalveluiden käyttö
 • Liikunta, ravinto ja uni
 • Tupakka, alkoholi ja huumeet
 • Opiskelu
 • Netin käyttö ja rahapelaaminen
 • Elinolot 
 • Sosiaaliset suhteet
 • Opiskelun ja perheen yhteensovittaminen

Kyselytutkimuksessa kerättyä aineistoa täydennetään kansallisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Käytetyistä rekistereistä on tarkempaa tietoa tutkimuksen tietosuojailmoituksessa.
KOTT-tutkimuksen tietosuojailmoitus

Aiemmat tutkimukset

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) vastasi tutkimuksesta vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016. THL toteutti tutkimuksen ensimmäistä kertaa vuonna 2021. THL:n tiedonkeruun aloitus siirtyi koronaepidemian vuoksi vuodella.

Kyselylomakkeet

Tutustu KOTT-tutkimuksen lomakkeisiin