Koronarajoitusten vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn tehostetussa palveluasumisessa

Kesto:

1.8.2021-31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen, Toimintakyky ja palvelutarpeet

Muualla verkossa:

Koronavirusepidemia (COVID-19) on vaikuttanut iäkkäiden ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin erityisesti iäkkäillä pitkäaikaishoidon asiakkailla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa infektioiden ja sosiaalisen eristäytymisen kannalta. COVID-19-epidemian aikana muilta kuin henkilökuntaan kuuluvilta kiellettiin pääsy tehostetun palveluasumisen yksiköihin huhtikuun 2020 alusta heinäkuun 2020 loppuun asti tartuntatautilain perusteella. Näillä rajoituksilla on saattanut olla iäkkäille asiakkaille haitallisia seurauksia, joita on tärkeää selvittää. 

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää vastaavissa poikkeustilanteissa tai poikkeustilainteisiin varauduttaessa sekä tehostetun palveluasumisen toimintojen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa ylipäänsä.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, muuttuivatko tehostetun palveluasumisen asiakkaiden terveys, toimintakyky, hyvinvointi ja palvelujen käyttö koronavirusepidemian (COVID-19) ensimmäisen aallon rajoitustoimien seurauksena. 

Toteutus

Tutkimuksessa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-tietovarantoa (Resident Assessment Instrument) sekä tartuntatautirekisterin ja hoitoilmoitusrekisterin ja tietoja.

Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

Tartuntatautirekisteri

Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo)

Julkaisuja

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden toimintakykyä onnistuttiin tukemaan COVID-19-epidemian aikana (Lääkärilehti)

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden toimintakykyä onnistuttiin tukemaan koronavirusepidemian aikana, vaikka osallisuus heikkeni (uutinen 27.4.2023, THL)

Yhteistyökumppanit

Tutkimus toteutuu osin yhteistyössä kansainvälisen I-CARE4OLD-konsortion (Individualized Care for Older Persons with Complex Chronic Conditions at Home and in Nursing Homes) kanssa ja maiden välisiä vertailuja tullaan tekemään mm. Kanadan (University Of Waterloo, Kanada) ja Uuden-Seelannin kanssa.

Rahoitus

Tutkimus toteutuu osin EU Horizon rahoituksella.

Yhteystiedot

Johanna Edgren
erikoistutkija
puh. 029 524 7317
sähköposti: [email protected]

Jokke Häsä
tilastotutkija
puh. 029 524 8187
sähköposti: [email protected]

Mari Aaltonen
johtava tutkija
puh. 029 524 8532
sähköposti: mari.s.aaltonen(at)thl.fi