Tartuntatautirekisteri

THL ylläpitää valtakunnallista tartuntatautirekisteriä tartuntatautilakiin ja
-asetukseen perustuen. Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan vuosittain noin 100 000 tartuntatautitapausta. Tietoja on kerätty vuodesta 1995 alkaen. 

Rekisteritietoja käytetään 

  • infektiotautien ehkäisyssä
  • tartuntatautien torjuntatyössä 
  • tutkimuksessa.

Ilmoitus tartuntatautirekisteriin 

Tartuntatautirekisteriin voivat tehdä ilmoituksia lääkärit ja laboratoriot.

Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta

Tartuntatautirekisterin verkkopalvelusta voit saada käyttöösi yksityiskohtaisia tilastoja infektiotautien määristä ja ilmaantuvuuksista. 

Lukuja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että niihin vaikuttaa myös se, kuinka suuri osa tautiin sairastuneista hakeutuu terveydenhuoltoon ja kuinka suurelle osalle tehdään mikrobiologisia tutkimuksia aiheuttajan toteamiseksi. Lisäksi lukuihin vaikuttavat muutokset diagnostisissa käytännöissä ja menetelmissä. 

Tilastoissa esitetty ilmaantuvuus tarkoittaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden.

Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta

Tieteellinen tutkimus

THL voi luovuttaa valtakunnallisen tartuntatautirekisterin tietoja tutkimuskäyttöön. 

Tartuntatautirekisterin tietojen tutkimuskäyttö vaatii aina tutkimusluvan. Ennen luvan hakemista on syytä tutustua rekisterin sisältöön mikrobiluettelon ja tartuntatautirekisterin julkisten tilastojen kautta. 

Lupahakemukseen tarvitaan rekisterinpitäjän puolto.
Tietoa tutkimusluvan hakemisesta 

Tässä osiossa