Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin (EU-kalat IV)

Kesto:

1.2.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Infograafi, joka kertaa sivun sisältöä.

Hankkeessa selvitetään kotimaisen kalan vierasaineiden ja hyödyllisten ravintoaineiden pitoisuuksia ja arvioidaan kalankäytön riskejä ja hyötyjä.

Kotimaisen kalan ja kalatuotteiden turvallisuus ja laatu ovat edellytyksiä Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumiselle. Haitallisten aineiden pitoisuuksia kotimaisissa kaloissa on aiemmin kartoitettu EU-kalat- (2004), EU-kalat II- (2011) ja EU-kalat III- (2018) sekä KALAKAS- ja TUKALA-hankkeissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on tuottaa tietoa kotimaisen kalan vierasainepitoisuuksista ja kalan käytön hyödyistä terveydelle sekä meri- ja sisävesiympäristön tilasta ja kalakannoista. Lisäksi hankkeessa varmistetaan kalan turvallisen käytön ohjeiden ajantasaisuus.

Toteutus

Hankkeessa analysoidaan kotimaisen kalan ja kalatuotteiden sisältämiä haitallisten aineiden pitoisuuksia:

 • Dioksiinit ja PCB-yhdisteet
 • PFAS-yhdisteet
 • PBDE-yhdisteet
 • Heksabromisyklododekaani (HBCD)
 • Elohopea
 • Epäorgaaninen arseeni

Lisäksi kalanäytteistä analysoidaan terveydelle hyödyllisten ravintoaineiden pitoisuuksia:

 • D-vitamiini
 • Eräät rasvahapot

Tietoja hyödynnetään mm. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tukena sekä kalankäytön riskien ja hyötyjen arvioinnissa.

Yhteistyötahot

 • Ruokavirasto
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitus

 • Valtioneuvoston kanslia

Tulokset

Hankkeessa analysoidut tulokset tullaan lisäämään avoimeen tietokantaan, jota ylläpitää THL. Tulokset valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tietokanta kalan sisältämistä haitta-aineista

Muut aiheeseen liittyvät hankkeet

Yhteystiedot

Riikka Airaksinen
tutkija
029 524 6339
[email protected]