Kulttuurisensitiiviset toimintakyvyn arviointimenetelmät mobiilissa (mobiTARMO)

Mies kalliolla kännykkä kädessä.

Kesto:

2017-2019

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Kulttuurisensitiiviset toimintakyvyn arviointimenetelmät mobiilissa (mobiTARMO)

mobiTARMO-hankkeen tavoitteena oli tukea alkuvaiheen kotoutumistoimia ja parantaa maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistamista. Hankkeessa tuotettiin kulttuurisensitiivinen menetelmä toimintakyvyn kuvaamiseksi arabian, kurdin, somalin ja venäjän kielillä. Lisäksi laadittiin suositus toiminta- ja työkyvyn arvioimisesta kotoutumisvaiheessa. Suositus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka tekevät arviointeja kotoutumisvaiheessa tai muissa soveltuvissa konteksteissa. Suositus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kulttuurisesti ja kielellisesti sopiva arviointimenetelmä

Sopivan arviointimenetelmän valitseminen voi olla vaikeaa, jos asiakas ei puhu suomea ja suomalainen yhteiskunta on asiakkaalle vieras. Lähtökohtaisesti kaikki mittarit ja menetelmät on kehitetty tiettyyn kulttuuriseen kontekstiin ja ne voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä.

Kykyviisari® on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Menetelmä on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu -ESR-koordinaatiohankkeessa.

THL:n mobiTARMO-hankkeessa Kykyviisari-kysely on käännetty arabian, somalin, kurdin ja venäjän kielille. Kysymysten kulttuurisensitiivisyyttä on testattu kotoutumiskoulutuksen kontekstissa. Kykyviisarin® käyttöoppaaseen on laadittu luku kieliversioiden käytöstä. Kykyviisarin kieliversiot ovat vapaasti saatavissa Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta.

Kykyviisari®-koulutusmateriaalit
Kykyviisarin käyttöopas TTL:n sivuilta

Suositus toiminta- ja työkyvyn arvioimisesta kotoutumisvaiheessa

Toimintakyvyn arviointi kuuluu monen ammattilaisen työhön. Arviointia tehdään eri syistä, kuten hoidon tai palvelun tarpeen selvittämiseksi tai asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseksi. Toimintakyvyn arviointia edellytetään myös lainsäädännössä palveluiden tai etuuksien saamiseksi.

Ammattilaisten avuksi on julkaistu Suositus toiminta- ja työkyvyn arvioimisesta kotoutumisvaiheessa. Suositus auttaa ammattilaisia arvioimaan ulkomailta Suomeen muuttaneen ja kotoutumisvaiheessa olevan henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksena on, että kotoutumisvaiheessa:

  1. Toiminta- ja työkyvyn arviointi toteutetaan kielellisesti ja kulttuurillisesti soveltuvilla menetelmillä.
  2. Arvioinnissa pyritään jaettuun asiantuntijuuteen, jossa sekä asiakas että ammattilainen tuovat arviointitilanteeseen oman erityisosaamisensa.
  3. Arviointi on kokonaisvaltaista. Siinä huomioidaan kielitaidon, koulutuksen ja työhistorian lisäksi fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky, suoriutuminen arkitoimista sekä toimintakykyyn vaikuttavat ympäristötekijät.
  4. Arviointi on systemaattista ja johtaa tarvittaviin jatkotoimiin ja palveluohjaukseen.

Suositus on vapaasti saatavilla Terveysportista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Hankkeen kumppanit ja rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan Unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hankkeen vastuuorganisaationa toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja yhteistyökumppanina Arffman Consulting Oy.

Hanke toimi yhteistyössä Työterveyslaitos. Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksen Solmu-ESR-koordinaatiohankkeessa (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos), yhdessä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 5 projektien kanssa.

Kykyviisari on saatavilla eri kielillä, kuten englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja kurdiksi.

Yhteystiedot

Shadia Rask
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8537
sähköposti: [email protected]

HANKKEEN TUOTTEET

Kykyviisarin kieliversiot arabiaksi, somaliksi, soraniksi ja venäjäksi löytyvät Kykyviisarin sivuilta
Kykyviisarin itseopiskelu ja lomakkeet (Kykyviisari)

Suositus ammattilaisille

Artikkeli

Henriksson, M., Rask, S., Anttila, H., Wikström, M., Savinainen, M., & Kuusio, H. (2020). Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän kulttuurinen adaptointi kognitiivisen haastattelun menetelmällä: kokemuksia Kykyviisarin testauksesta arabian-, somalin, kurdin- ja venäjänkielillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti57(2)

LISÄTIETOA MOBITARMO:STA

UUTISET

Kielimuuri murtuu aidolla kohtaamisella
2020 Suomen Fysioterapeutit

Yhteistyössä

Arffman Consulting Oy

kykyviisarin logo

 

 

HANKETTA RAHOITTI

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) logo