LAPEssa julkaistua

Tällä sivulla

LAPE-teesit

LAPE-teesit ovat suosituksia maakunnille ja yhteistyöalueille

Lapsille ja nuorille hyvä sote - LAPE-teesit sote-palveluiden valmistelun tueksi
Pälvi Kaukonen, Marjaana Pelkonen, Arja Hastrup, Katja Bergbacka, Jukka Mäkelä, Reima Santala, LAPE toimijat.
THL, Päätösten tueksi 51/2018

Matalan kynnyksen palvelujen kehittämiskokonaisuus

Perhekeskus, varhaiskasvatus- ja koulukokonaisuus

Koulupsykologipalvelujen yhdenvertaisuudessa on kehittämistarpeita – tuloksia perusopetuksen opiskeluhuollon seurannasta 2018. 
Hietanen-Peltola M, Vaara S, Laitinen K.
Tutkimuksesta tiiviisti 5, helmikuu 2019.

Koulukuraattoripalvelujen yhdenvertaisuudessa on kehittämistarpeita – tuloksia perusopetuksen opiskeluhuollon seurannasta 2018.
M, Vaara S, Laitinen K. 
Tutkimuksesta tiiviisti: 4 helmikuu 2019. 

Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa – varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena. Kehittämistyön tuloksia.
Autio, Eva (toim.)
THL työpaperi 38/2018

Lasten ja perheiden palvelujen tuottaminen yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa : toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt
Hastrup, Arja; Hakkarainen, Pirjo; Heinonen, Hanna; Hyytinen, Riitta; Ihanus, Mirja; Kerppola, Jenni; Kokkonen, Jarmo; Lampinen, Pauliina; Martikainen, Airi; Paju, Petri; Rapeli, Terhi; Saaristo, Anne-Maria; Sairisalo, Heljä; Satuli-Kukkonen, Tarja; Suomu, Katariina; Särkelä, Riitta; Tuominen, Minna; Willman, Arto  
THL Työpaperi 5/2019 

Eropalveluilla kohti sovinnollisuutta
Bildjuschkin, Katriina
THL Työpaperi 40/2018

Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvojien ja olosuhdeselvittäjien työnsisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely
Bildjuschkin, Katriina
THL Työpaperi 39/2018

Ajanmukaiset käytänteet ja pitkät perinteet neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Palvelujen seurantatutkimus 2016-2017
Hakulinen, Tuovi; Hietanen-Peltola, Marke; Vaara, Sarianna; Merikukka, Marko; Pelkonen, Marjaana
THL Raportti 11/2018

Yhteisestä työstä hyvinvointia - opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa
Hietanen-Peltola, Marke; Laitinen, Kristiina; Autio, Eva; Palmqvist, Riia
THL Ohjaus 2018

Välbefinnande genom generellt inriktat arbete : elevhälsogruppen inom den grundläggande utbildningen
Hietanen-Peltola, Marke; Laitinen, Kristiina; Autio, Eva; Palmqvist, Riia
THL Handledning 2018

Kasvatus- ja perheneuvonta - työnsisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely 
Bildjuschkin, Katriina  (toim.) 
THL Työpaperi 20/2018

Kohtaamispaikka perhekeskuksessa. 
Kekkonen, Marjatta (2019) Tutkimuksesta tiiviisti: 2019: 2.

Laajoista terveystarkastuksista hyötyvät sekä perheet että kouluterveydenhuollon henkilöstö – ammattilaisten kokemuksia. 
Hietanen-Peltola M, Hakulinen T, Vaara S, Merikukka M, Pelkonen M.
Tutkimuksesta tiiviisti 22, syyskuu 2017. 

Perusopetuksen opiskeluhuollon tilannekuva 2017 – Yhdenvertaisuus haasteena yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä työssä. 
Wiss K, Halme N, Hietanen-Peltola M & Ståhl T. 
Tutkimuksesta tiiviisti 23, syyskuu 2017. 

Valtakunnalliset neuvolapäivät 7.-8.11.2017 : Lapset ja perheet neuvolan ja perhekeskustoimintamallin keskiössä - kansanterveyden edistäminen 100-vuotiaassa Suomessa
Sarianna Vaara Tuovi Hakulinen (toim.)
THL Työpaperi 40/2017

Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.-2.11.2016 : Miten uudistamme neuvolatoimintaa LAPE-hengessä? 
Sarianna Vaara Tuovi Hakulinen (toim.)
THL Työpaperi 28/2016

Erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittämiskokonaisuus

Uudistuva erityistason palvelukokonaisuus : Yhteisen työskentelyn suuntaviivoja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE)
Santala, Reima; Kaukonen, Pälvi; Mäkelä, Jukka; Sinkkonen, Minna; Petrelius, Päivi; Tapiola, Mia; Huittinen, Matleena.
THL Työpaperi 41/2018

Lastensuojelun, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yhteiset asiakkaat – yhteinen vastuu 
Tarja Heino, Martta Forsell, Pia Eriksson, Päivi Känkänen, Päivi Santalahti ja Mia Tapiola.
THL Päätösten tueksi 50/2018

Kuuluva lapsi- kohti vammaisen lapsen osallisuutta palveluissa 
toim. Sinkkonen, Minna ja Kuronen, Maria
THL Päätösten tueksi 26/2018

Selvitys yksityisistä lastensuojelun yksiköistä
Porko, Petta; Heino, Tarja; Eriksson, Pia
THL Työpaperi 21/2018

Lapsella on oikeus osallisuuteen- vammaisuudesta riippumatta 
Ahola, Sanna & Pollari, Kirsi
THL Päätösten tueksi: 1/2018 

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit : Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa 
THL Työpaperi 26/2017

Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa : Kohti monitoimijaista, yhteistä perhetyötä
Alatalo, Marjo; Lappi, Kari; Petrelius, Päivi
THL Työpaperi 20/2017 

LASTA-hanke : Kokemuksia viranomaisten yhteistyön ja tietojenvaihdon koordinoinnista lapseen kohdistuneissa pahoinpitely- tai seksuaalirikoksen epäilytilanteissa
Sinkkonen, Minna ja Mäkelä, Jukka,
THL raportti 2/2017

Tietopohja-kehittämiskokonaisuus

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia
Ikonen, Riikka; Halme, Nina
THL Tutkimuksesta tiiviisti Maaliskuu 2018

Välbefinnandet bland barn och unga 2017 : Resultat från enkäten Hälsa i skolan
Halme, Nina; Hedman, Lilli; Ikonen, Riikka; Rajala, Rika

THL Arbetspapper 29/2018 

Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017: Kouluterveyskyselyn tuloksia 
Halme, Nina; Hedman, Lilli; Ikonen, Riikka; Rajala, Rika
THL Tutkimuksesta tiiviisti 15/2018 

Toimintakulttuurin muutos kehittämiskokonaisuus

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)
Honkanen, Kati & Savola, Suvi
THL 2018

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi : Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista
Ruuska, Tupu; Itkonen-Ratilainen, Mari; Harju-Kivinen, Raija; Honkanen, Kati THL 2018

Luo luottamusta - suojele lasta
Opas yhteistyöstä lapsia ja perheitä työssään kohtaaville

THL 

SKAPA FÖRTROENDE Skydda barnet
Guide om samarbete för personer som möter barn och familjer i sitt arbete
THL

Raportissa avataan näkökulmia eri ammattialojen ja toimijoiden tapaan nähdä lapsi sekä kannustetaan eri alojen toimijoita arvioimaan omaa näkökulmaansa:

Kohti yhteistä lapsikäsitystä (pdf)