Yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
käyntiosoite: Mannerheimintie 166
postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
sähköposti: [email protected]

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Kokonaisvastuu THL

Hanne Kalmari
johtava asiantuntija
projektipäällikkö
029 5247 779

Kirsi Klaile
viestinnän asiantuntija
029 524 8219

Lastensuojelu

Pia Eriksson
Erikoistutkija
0295 247 744

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
029 524 7982

Perhekeskus

Valtakunnallinen perhekeskuskehittäminen ja  perhekeskusverkoston koordinointi

Johtava asiantuntija Hanne Kalmari