Perhekeskusten kehittäminen LAPE-muutosohjelmassa

Lettipäinen tyttö nauraa iloisesti.

Perhekeskuksia kehitetään sekä LAPE-muutosohjelman alueellisissa hankkeissa ja hyvinvointialueiden omana kehittämistyönä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima valtakunnallinen perhekeskusverkosto tukee perhekeskusten kehittämistyötä.

Valtakunnallinen perhekeskusverkosto (Lapset, nuoret ja perheet -sivusto)

Perhekeskus on monialainen verkosto, jota johdetaan kokonaisuutena. Se on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tapa koota ja yhteensovittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuudeksi.

Perhekeskus (Lapset, nuoret ja perheet -sivusto)

Perhekeskusten kehittäminen on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ja Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanoa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tarkoituksena on ottaa käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jonka toimintaperiaatteet ohjaavat myös perhekeskuksiin kuuluvien lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden toimintaa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä sote-palveluiden kokonaisuus huomioiden.

Perhekeskustyössä kehitetään yhteistyökäytäntöjen ohella myös lasten ja lapsiperheiden sote-palveluita, joiden tavoitteena on vahvistaa varhaista ja oikea-aikaista tukea lasten ja perheiden arjessa. Työtä tehdään muun muassa 

  • vahvistamalla lapsiperheiden ja sosiaalipalvelujen laatua ja saatavuutta
  • tiivistämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten välistä yhteistyötä 
  • ottamalla käyttöön monia eri palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten tukemisessa ja kuntoutuksessa omatyöntekijä- ja case manager -toimintamalleja
  • tekemällä yhteistyötä aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa koko perheen tukemiseksi
  • edistämällä yhteistyötä järjestöjen ja muiden alueellisten avaintoimijoiden kanssa 
  • hyödyntämällä poikkihallinnollisia verkostoja sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen välillä kuten esimerkiksi vaativan erityisen tuen VIP-verkostoa (linkki opetusministeriön ja Opetushallituksen ylläpitämälle sivulle).

 

Äiti ja tytär autossa.

Sähköiset palvelut osana uudistamista

Sähköiset palvelut ovat olennainen osa lapsi- ja perhepalveluiden uudistamista.

LAPE-muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli ovat olleet lähtökohtana sähköiselle perhekeskukselle, jonka tavoitteena on koota lapsiperheiden palveluita yhteiseen asiointiportaaliin. 

Lapsiperheille suunnattu sähköinen perhekeskus Omaperhe  on valmistunut, ja sen käyttöönotto on alkamassa lukuisilla hyvinvointialueilla.

Omaperhe-sivusto rakentuu asiointiportaalista ja tietopankista. Se täydentää perinteistä perhekeskuspalvelua.

Sähköinen perhekeskuspalvelu tarjoaa 

  • tietoa ja itsehoito-ohjeita
  • ohjausta alueen ja kolmannen sektorin palveluihin 
  • yhteydenottokanavan perhekeskustyöntekijöihin. 

Sähköisen perhekeskuksen osana valmistuu myös oma kokonaisuus nuorille ja ammattilaisille. Nuorten sivuston nimi on Helpperi ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös ammattilaisten osion odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä

DigiFinland Oy vastaa sähköisen perhekeskuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja hallinnoinnista. Projekti toteutetaan yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden, perhekeskusverkoston, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Omaperhe-portaali (omaperhe.fi)

Tietoa sähköisestä perhekeskuksesta ja kehittämistyöstä (digifinland.fi)