Lastensuojelun monialainen kehittäminen

Kolme eri kulttuureista tulevaa nuorta katsoo merelle.

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tehtävä lastensuojelun kehittämistyö toteutettiin omana hankekokonaisuutenaan vuosina 2020–2022. Erillishankkeen jatkona lastensuojelua kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa vuosina 2022-2023.  

Kehittämistyön tavoitteena on eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen.

Laadukas ja lapsen oikeuksien toteutumista tukeva lastensuojelu edellyttää lastensuojelun, opetustoimen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyötä. Kehittämistyössä vahvistetaan monialaista paikallista ja alueellista yhteistyötä, jotta lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja nuoret saavat laadukasta koulutusta ja tarpeiden mukaista yksilöllistä tukea.

Kehittämistyön sisällöt vaihtelevat paikallisesti ja työssä muun muassa

  • kehitetään uusia palvelumuotoja avo- ja sijaishuoltoon lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyönä 
  • toteutetaan lastensuojelun, sivistystoimen ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteistyötä vahvistavia koulutuksia
  • vahvistetaan lastensuojelun ja sivistystoimen välisiä konsultaatio- ja yhteistyökäytäntöjä
  • tuetaan systeemisen tiimimallin monialaisen yhteistyön toimintatapojen  käyttöönottoa.

Lastensuojelun systeeminen tiimimalli 

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Viranomaisella on kuitenkin velvollisuus tarvittaessa tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Tilanteen niin vaatiessa lapsi ja perhe ohjataan lastensuojelun piiriin.

Lastensuojelu

Lastensuojelun palvelujärjestelmä

Lastensuojelun arvot ja periaatteet

Lastensuojelun käsikirja