Osaamis- ja tukikeskukset

Tyttö istuu aidalla, taustalla graffiteja.

 

Osaamis- ja tukikeskukset (OT-keskukset) ovat uusi, valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on varmistaa ne vaativinta erityisosaamista sekä monitieteisyyttä ja integraatiota edellyttävät palvelut, joita tarvitaan eri puolilla maata, mutta joita yksittäisen maakunnan ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti mahdollista järjestää. 

Ajatuksena on, että OT-keskukset toimivat pääosin verkostomaisena kokonaisuutena hallinnonalarajat ylittäen, ja että niiden antama tuki kohdistuu ensisijaisesti ammattilaisille.

OT-keskusten tehtävät

OT-keskusten toiminnan on suunniteltu kohdentuvan seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

  • Tutkimus ja kehittäminen
    Erityisesti integroituihin palveluihin kohdentuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä sekä tuen tarjoaminen lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativissa tilanteissa. Suunnitelman mukaisesti OT-keskukset levittävät ja tukevat näyttöön tai tutkimukseen perustuvien hoito- tai työmenetelmien käyttöönottoa alueella
  • Palvelut
    OT-keskukset voivat tuottaa myös itse vaativia palveluja ja hoitoa pienelle ryhmälle asiakkaita, joiden hoito ja tuki edellyttävät kaikkein vaativinta erityisosaamista. Lähtökohtana OT-keskustyössä on kuitenkin eri alojen asiantuntijoiden yhdessä tekemä verkostomainen työ sekä siinä tarvittava koordinaatio

Osana koordinaatiohankkeita on käynnissä viisi valtionavustuksin tuettua OT-keskuspilottia, yksi kullakin yhteistyöalueella. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut OT-koordinaatioryhmän tukemaan OT-keskusten jatkovalmistelua. 

OT-keskusten kehittämistyö kytkeytyy tiiviisti muun muassa lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa kehittävään Barnahus-hankkeeseen sekä sivistystoimen VIP-verkostojen työhön. 

Barnahus-hanke 
VP-verkosto (linkki opetusministeriön ja Opetushallituksen sivustolle)

OT-keskusten kehittämistyöhön liittyviä julkaisuja