Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Poika skeittaa.

LAPE-muutosohjelman peruspalveluiden kehittämistyön toisena painopistealueena ovat lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tavoitteena on varhaisen puuttumisen ja tuen vahvistaminen, koska niiden tiedetään pienentävän riskejä jatkossa ja edistävän toipumista. 

Varhaiskasvatus ja koulu ovat luontevia paikkoja lasten kohtaamiseen. Kun lapsi tai nuori tarvitsee tukea esimerkiksi perhetilanteen, mielenterveysongelman tai päihteiden käytön vuoksi, yhteistyö sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen kesken on välttämätöntä. 

Kehittämisessä tavoitteena on integroida eri toimijoiden työ lasten, nuorten ja perheiden hyvän arjen tukemiseksi ja perheiden voimavarojen vahvistamiseksi. Yksi esimerkki on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tuominen kouluihin ja oppilaitoksiin sekä osaksi monialaisia yhteisiä toimintoja kuten Ohjaamoja. 

Tutustu Ohjaamojen toimintaan (Ohjaamot.fi)

Toimintakertomus piirtää kaaren LAPEn kehittämistyön etenemisestä kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. Painopiste on kuitenkin vuosissa 2020-2023, jolloin LAPEa toimeenpantiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sateenvarjon alla.
Tutustu visuaaliseen LAPE-toimintakertomukseen (pdf)