Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu)

Kesto:

1.1.2010–31.12.2012

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Muualla verkossa:

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (Maamu) selvitettiin työikäisten venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttajien terveyttä, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä elinoloja Suomessa.

Tutkimus toteutettiin vuosina 2010–2012 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Tutkimus sisälsi haastattelun ja terveystarkastuksen.

THL kerää säännöllisesti tietoa Suomessa asuvan väestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä

Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, palvelujärjestelmää sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia.

Kantaväestöä koskevissa väestötutkimuksissa otokseen osuu vain vähän maahanmuuttajataustaisia, eikä tulosten perusteella voida tehdä yleistyksiä. Tästä syystä maahanmuuttajaväestöstä tarvitaan erillistutkimuksia.

Maamu-tutkimuksesta saadulla tiedolla voidaan edistää maahanmuuttajien terveyttä, hyvinvointia, kotoutumista ja työllistymistä.

Suomen koko väestön terveyttä selvitettiin samanaikaisesti Terveys 2011 -seurantatutkimuksessa. Terveys 2011 -seurantatutkimuksen tuloksia voidaan verrata Maamu-tutkimuksen tuloksiin, jolloin ulkomailta Suomeen muuttaneen ja koko väestön terveyttä ja hyvinvointia voidaan arvioida.
Terveys 2011 -seurantatutkimus

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus jatkuu

Maamu-tutkimuksen perusraportti julkaistiin vuonna 2012. Kerättyä aineistoa hyödynnetään edelleen ja siitä tehdään syventäviä tutkimuksia.

Tutustu Maamu-aineistoista tehtyihin julkaisuihin

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimusta seurasi Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 2014 -tutkimus (UTH), jossa on selvitetty laajemmin ulkomaalaistaustaisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. 
UTH-tutkimus

Maamu-hankkeen kumppanit ja rahoittajat

Maamu-hankkeen yhteistyökumppanit Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki

Maamu-hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työsuojelurahasto.