Maahanmuuttajanuorten tarpeet tunnetuksi -hanke

Maahanmuuttajanuorilla on usein lisätuen tarvetta liittyen kotoutumiseen, oppimiseen, koulutuspolkuihin, terveyden ylläpitämiseen ja hyvään sosiaaliseen ja psykososiaaliseen kasvuun. Maahanmuuttajalapsista ja -nuorista ja heidän sosiaalisesta, psyykkisestä ja terveydellisestä hyvinvoinnista on Suomessa hyvin vähän tietoa. Tieto on  hajanaista sekä hankalasti löydettävää ja hyödynnettävää. Tiedon tarve on suurta niin kansallisen kotoutumisen seurantajärjestelmän kuin eri kuntatoimijoidenkin näkökulmasta.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi vuosina 2011-2013 Nuorten kotoutumisen indikaattorit -hanketta, jossa mm. laadittiin valtakunnallisena asiantuntijayhteistyönä suositus maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen, terveyden ja hyvinvoinnin seurantaindikaattoreista. Suositus pohjautuu olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin indikaattorisuosituksiin sekä käytettävissä oleviin tietolähteisiin.

Maahanmuuttajanuorten tarpeet tunnetuksi –hankkeessa pilotoitiin  indikaattorisuosituksen mukaisen tiedon tuottamista kuntatasolla palvelemaan kunnan kehittämistarpeita sekä hyödynnettäväksi kunnan hyvinvointikertomuksissa, strategioissa ja niiden toimeenpanon suunnittelussa. Helpottamaan valtakunnallisemman tiedon saatavuutta ja tulkintaa on hankkeessa myös testattu indikaattoritiedon esittämistä AVI-alueittain ja pääkaupunkiseudulla Terveytemme.fi –portaalissa.

Tutkimusta on rahoittanut EU:n Kotouttamisrahasto (2014–2015) ja THL. 

Lisätietoja

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori, lääketieteen tohtori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
sähköposti: [email protected]

Katja Wikström
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
sähköposti: [email protected]

Kotouttamisrahasto