Tutkimustuloksia

Suomen aikuisista 29 prosenttia on kokeillut ainakin kerran elämässään jotain huumausainetta, selvisi vuoden 2022 Huumekyselyssä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana huumeita on käyttänyt yhdeksän ja viimeksi kuluneen kuukauden aikana neljä prosenttia väestöstä. 

Huumekokeilut ovat viisinkertaistuneet Suomessa 90-luvun alkupuolelta lähtien. Tavallisinta kokeilut ja käyttö on 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joista lähes puolet (47 %) oli Huumekyselyn mukaan kokeillut huumeita joskus elämänsä aikana.

Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume on kannabis, jota vuonna 2022 raportoi kokeilleensa 29 prosenttia suomalaisista. Kannabiksen lisäksi myös stimulanttien (mm. amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut näyttävät viime vuosina lisääntyneen, mutta näitä aineita kokeilleiden osuudet jäävät huomattavasti kannabista matalammalle tasolle. Heroiinin käyttö on pysynyt vähäisenä.  

Alt-tekstiksi: Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien.

Kuvio. Jotain huumetta käyttäneiden elinikäis-, vuosi- ja kuukausiprevalenssi sukupuolen mukaan suomalaisessa 15–69-vuotiaassa väestössä.

Vuoden 2022 Huumekyselyyn vastasi 3 857 15–69-vuotiasta suomalaista. Samankaltaisina vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 ja 2022 toistetut kyselyt antavat yleiskuvan huumeiden käytön kehityksestä sekä huumeita ja huumepolitiikkaa koskevien asenteiden ja mielipiteiden muutoksista.

THL tiedote