Päihdetutkimuksen tausta ja tavoitteet

Päihdetutkimuksilla on selvitetty huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomen aikuisväestön keskuudessa vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018. Vuoden 2022 Päihdetutkimus jatkaa tätä sarjaa. Tutkimusten avulla on mahdollista tarkastella muutoksia sekä huumeiden käytön yleisyydessä että asenteissa. Tiedoilla on keskeinen rooli huumekysymyksen kansallisessa seurannassa. 

Kannabis on ajankohtainen

Kansainvälisesti asenteet kannabista kohtaan näyttävät lieventyneen, mistä osoituksena on esimerkiksi Pohjois-Amerikassa yleistynyt kannabiksen laillistaminen. Tutkimuksen avulla saamme tietoa siitä, onko maamme kannabisilmapiirissä tapahtunut muutoksia. Tutkimus tuottaa tietoa myös kannabiksen käyttötavoista sekä siitä, onko kannabiksen kotikasvatus lisääntynyt Suomessa. 

Tutkimuksella voidaan selvittää päihteiden sekakäyttöä

Sekakäyttö on huumeiden käyttöön keskeisesti liittyvä ilmiö. Koska kyselyssä kartoitetaan huumeiden lisäksi myös alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä, tutkimuksen avulla saadaan tietoa muun muassa siitä kuinka yleistä eri päihteiden samanaikainen käyttö on.  

Lisätietoa lääkkeiden väärinkäytöstä tarvitaan

Sekakäyttöön usein läheisesti liittyvän lääkkeiden väärinkäytön seurantaan ja tutkimukseen on panostettu entistä enemmän. Lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvien kysymysten tarkastelua jatketaan vuoden 2022 kyselyssä.

Keskustelua huumeiden käytön dekriminalisoinnista

Huumeiden käytön dekriminalisaatiosta on käyty keskustelua sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Päihdetutkimus tuottaa tietoa onko suomalaisen väestön suhtautumisessa huumeiden käytöstä rankaisemiseen tapahtunut muutoksia. 

Dopingaineiden käytön tutkimus jatkuu

Kyselyyn kuuluu myös dopingaineiden käyttöä koskeva osio, josta vastaa Nuorisotutkimusverkosto. 

Päihdetutkimuksen toteutus