Päihdetutkimus

Kesto:

1992–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Päihdetutkimuksella kartoitetaan suomalaisten huumeita ja muita päihteitä koskevia asenteita ja mielipiteitä sekä erilaisten päihteiden käyttöä. Lisäksi sillä tutkitaan esim. alkoholin ja muiden päihteiden samanaikaista käyttöä sekä dopingaineiden käyttöä.

 Ihmisiä puistossa.

Tutkimus selvittää, lisääntyykö vai väheneekö huumeiden käyttö Suomessa.

Päihdetutkimus on tehty vuodesta 1992 lähtien joka neljäs vuosi. Uusin aineisto kerättiin syksyllä 2022. Kyselyn avulla haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Lisääntyykö vai väheneekö huumeiden käyttö Suomessa?
  • Millainen on kehitys miehillä ja naisilla sekä eri ikäryhmissä?
  • Ovatko asenteet huumeita kohtaan kiristyneet tai lieventyneet?
  • Mistä alkoholin ja huumeiden sekakäytössä on kysymys?
  • Kuinka yleistä on kannabiksen kotikasvatus?
  • Kuinka yleistä on dopingaineiden käyttö?

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet