PERFECT – PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes

Projektperiod:

2004–

Organisationsenhet:

Hälsovårdsekonomi och rättvisa tjänster

På andra webbplatser:

Projektet följer upp tjänster som ingår i vårdkedjorna inom den specialiserade sjukvården, tjänsternas- och kostnadseffektivitet.

Mål

I projektet skapas och upprätthålls indikatorer och modeller som ger möjlighet till systematisk uppföljning av de tjänster som ingår i vårdkedjorna inom den specialiserade sjukvården, liksom också tjänsternas effektivitet och kostnader. Dessutom bedöms de bakomliggande faktorerna till regionala och producentspecifika skillnader som upptäcks med hjälp av indikatorerna.

Genomförande

För sjukdoms- och åtgärdsgrupper som har ett stort antal patienter eller betydande kostnader skapas jämförelsedatabaser med patient- eller åtgärdsspecifika uppgifter genom sammanslagning av registerdata. Med hjälp av materialet är det möjligt att skapa intressanta indikatorer och undersöka vilka faktorer som ligger bakom de regionala och producentspecifika skillnaderna.

Samarbetspartner

  • FPA
  • Sjukvårdsdistrikten
  • Partner i projektet EuroHOPE (sju europeiska forskningsinstitut)

Finansiering

  • THL
  • Finlands Akademi (år 2004–2007)
  • Tekes (2005–2008)
  • Sitra (2008)
  • EU (2010–)
  • Sjukvårdsdistrikten (ej bekräftat)

Kontaktinformation

Mikko Peltola
enhetschef
tfn 029 524 7458
e-post: [email protected]

På andra språk