SARS-CoV-2 jätevedenpuhdistamoilla

Kesto:

23.04.2020 – 31.10.2023

Vastuuyksikkö:

Asiantuntijamikrobiologia

Koronaviruksen jätevesiseuranta on osa kansallista epidemiaseurantaa ja voi tuottaa ennakkovaroituksen paikallisen tartuntatilanteen muutoksesta.

Tavoitteet

Koronaviruksen jätevesiseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa SARS-CoV-2 viruksen lukumääristä ja infektioiden etenemisestä edustavalla tavalla väestön keskuudessa lähes reaaliajassa. Työssä haetaan erityisesti keinoja varautua todennäköisiin uusiin COVID-19 epidemia-aaltoihin. Muutokset viruksen lukumäärässä jätevedessä verrattuna perustasoon voivat auttaa ennustamaan uuden epidemian tuloa ja etenemistä.

Toteutus

Jätevesikeräyksen tavoitteena on analysoida edustava otos jätevettä koronaviruksen esiintymisen ajallisen ja paikallisen vaihtelun selvittämiseksi Suomessa.

Tulevan jäteveden näytteitä kerätään 1.6.2021 alkaen toistaiseksi viikoittain seuraavilta jätevedenpuhdistamoilta: Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Oulu. Lisäksi näytteitä kerätään joka toinen viikko Lappeenrannasta ja Rovaniemeltä ja kerran kuussa Kuopiosta, Pietarsaaresta, Seinäjoelta ja Torniosta. Epidemiatilanteen niin vaatiessa, voidaan seurantaa laajentaa myös muille paikkakunnille. Seuranta edustaa n. 40 % osuutta Suomen väestön jätevesistä.

Näytteet kerätään 24h-kokoomanäytteinä puhdistamojen omilla automaattisilla keräyslaitteilla ja toimitetaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen kylmäkuljetuksena vesimikrobiologian laboratorioon Kuopioon. Osalta laitoksia kerätään talteen myös käsiteltyä jätevettä ja jätevesilietteitä.

Seurannan tulokset

Koronaviruksen jätevesiseuranta

Tulosraportti (Viimeiset kaksi viikkoa, Alueellinen kehitys ja Aineisto)

Yhteistyökumppanit

  • THL
  • Tampereen yliopisto

Rahoitus

  • THL
  • Maa- ja metsätalousministeriö
  • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto
  • Ympäristöministeriö
  • Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6315
sähköposti: [email protected]