SARS-CoV-2 vid avloppsreningsverk

Projektperiod:

23.04.2020–31.10.2023

Organisationsenhet:

Mikrobiologisk expertis

Uppföljningen av coronavirus i avloppsvattnet är en del av den nationella epidemiologiska övervakningen och kan förvarna om förändringar i den lokala smittsituationen.

Mål

Målet med uppföljningen av coronavirus i avloppsvattnet är att producera information om mängden SARS-CoV-2 viruspartiklar och nästan i realtid representativt redogöra för hur infektionerna framskrider bland befolkningen. Studien fäster särskild uppmärksamhet på förberedande metoder inför sannolika nya vågor av COVID-19-epidemin. Förändringar i mängden viruspartiklar i avloppsvattnet jämfört med basnivån kan bidra till att förutspå en ny epidemi och hur den framskrider.

Genomförande

Syftet med insamlingen av avloppsvatten är att analysera ett representativt urval av avloppsvatten för att utreda den tidsmässiga och lokala variationen i förekomsten av coronavirus i Finland.

Prov på inkommande avloppsvatten samlas från och med 1.6.2021 tillsvidare in varje vecka från följande avloppsreningsverk: Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg. Dessutom samlas prover in varannan vecka från Villmanstrand och Rovaniemi och en gång i månaden från Kuopio, Pietarsaari, Seinäjoki och Tornio. Om epidemisituationen kräver det kan uppföljningen utvidgas till att omfatta även andra orter. Den uppföljningen representerar cirka 40 % av befolkningens avloppsvatten i Finland.

Proverna samlas in som 24 h-samlingsprov med reningsverkens egna automatiska insamlingsapparater och skickas så fort som möjligt efter provtagningen som kyltransport till laboratoriet för vattenmikrobiologi i Kuopio. I en del av anläggningarna samlar man även in behandlat avloppsvatten och avloppsslam

Resultat av uppföljningen

Uppföljning av coronavirus i avloppsvatten

Resultatrapport (kartbild som visar koronavirusobservationer som gjorts under de senaste två veckorna) (på Finska)

Samarbetspartner

  • THL
  • Tammerfors universitet

Finansiering

  • THL
  • Jord- och skogsbruksministeriet
  • Finlands Vattenverksförening rf
  • Miljöministeriet
  • Försörjningsberedskapscentralen

Kontaktuppgifter

Tarja Pitkänen
ledande sakkunnig
tfn 029 524 6315
e-post: [email protected]