Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0)

Kesto:

1.10.2019–31.3.2023

Vastuuyksikkö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

Muualla verkossa:

STePS 3.0 -hanke on jatkoa STePS ja STePS 2.0 -hankkeille. Hankekausien jälkeen seuranta jatkuu THL:n pysyvänä toimintana: Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta.  

STePS 3.0 -hanke koostuu kuudesta valtakunnallisesta kyselystä, jotka suunnataan

 • sosiaalihuollon johdolle (SH eKartta), 
 • terveydenhuollon johdolle (TH eKartta), 
 • lääkäreille (PoLTe), 
 • sairaanhoitajille ,
 • sosiaalialan korkeakoulutetuille,
 • väestölle (FinSote-lisämoduuli).

Lisäksi toteutetaan osahanke, jossa kehitetään ja raportoidaan Kanta-palveluita koskevat indikaattorit, jotka saadaan Kanta-lokitiedoista. 

Kaikki aineistot julkaistaan THL:n tietokantaraportteina, jossa käyttäjä voi valita tarkasteluun itseään kiinnostavat sosiaali-ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita kuvaavat indikaattorit. 
Tutustu tietokantaraportteihin

Hankkeen aikana päädyttiin tekemään vielä tietojärjestelmäkysely lähihoitajille. Aineistosta julkaistaan raportteja sekä tieteellisiä julkaisuja.  

Tavoitteet 

 • tuottaa vertailu- ja seurantatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisen tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille
 • tukea valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta
 • tuottaa tietoa Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian tavoitteiden toteutumisen seurantaan
 • tuottaa tietoa horisontaalisen ja vertikaalisen tiedonvaihdon tilasta ja vaikutuksista eri alueilla.

Rahoittajat

 • STM
 • THL
 • Oulun yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Lääkäriliitto

Muut yhteistyökumppanit

 • Aalto yliopisto
 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • KELA
 • Kuntaliitto
 • Sairaanhoitajaliitto
 • Talentia
 • Tehy
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Lainsäädännöstä mandaatti seurantaan

THL vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta 1227/2010)

Yhteystiedot

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]

Hankkeen esittely

Uusi toiminta jatkaa hankkeessa toteutettu ja on osa THL:n pysyvää toimintaa
Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta

Rahoittajien logot. Rahoittajat listattu tekstinä keskipalstassa.

Yhteistyössä

Yhteistyökumppaneiden logot. Kumppanit listattuna tekstimuodossa keskipalstassa.