Sote-digitalisaatiota kuvaavat indikaattorit tietokantaraportteina

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation indikaattoreita kerätään valtakunnallisilla tietojärjestelmäkyselyaineistoilla kansalaisilta, sairaanhoitajilta, lääkäreiltä ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta sekä jatkossa myös sosiaalihuollon työntekijöiltä. 

Kunkin kokonaisuuden indikaattorien tulokset on koottu vuorovaikutteisiksi tietokantaraporteiksi. Tietokantaraporteista voi ottaa tiivisteitä eli valmiiksi tehtyä koosteita kokonaisuuden keskeisistä tiedoista.
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje

Kuutiot taas mahdollistavat tietojen monipuolisen tarkastelun käyttäjän kiinnostuksen mukaisesti.

Kuutioissa mittarit on jaoteltu sosiaali- ja terveysministeriön ”Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian” teemojen mukaisesti. Ammattilaisten kuutioissa teemojen pääotsikot ovat asiakasyhteistyö, järjestelmien fiksuus ja järjestelmien tuki johtamiseen.

Organisaatiokuutioissa pääotsikot ovat kansalainen, ammattilainen, palvelujärjestelmien tiedonvaihto, johtaminen, infostruktuuri sekä ohjaus ja yhteistyö.

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tietokantaraportteja lisätään sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Lisätietoja

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]