Tietoa tutkijoille

Terve Suomi -tutkimuksen suomalaista aikuisväestöä edustava aineisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkia väestön terveyttä, hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Aineiston käyttö THL:n sisällä ja yhteistyötutkimuksissa

Terve Suomi -aineiston voi saada THL:n sisäiseen tutkimuskäyttöön, kun käyttö vastaa THL:n lakisääteisiä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

THL:n sisäisen tutkimuksen lisäksi teemme tutkimusyhteistyötä monien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. THL voi myöntää sisäisen tietoluvan väestötutkimusaineistojensa käyttöön tutkimusyhteistyössä, kun tietoja käytetään THL:n lakisääteisiin seuranta- ja tutkimustehtäviin ja THL tosiasiallisesti osallistuu työhön.

Mikäli tarvitset lisätietoa tutkimuskäytöstä, tai haluaisit ehdottaa meille tutkimusyhteistyötä, otathan yhteyttä: tervesuomi(at)thl.fi

THL Biopankin ja Findatan myöntämät tietoluvat

Tilanteissa, joissa aineiston hakija on THL:n ulkopuolinen, eikä kyseessä ole yhteistyötutkimus, myöntää tietoluvan Terve Suomi -aineiston käyttöön THL Biopankki (biopankkilain mukaisesti) tai Findata, toisiolain mukaisesti (biopankkilain ulkopuolelle jäävien aineistojen osalta).

Terve Suomi -tutkimus on myös osa THL Biopankin aineistoja. THL Biopankki voi myöntää luvan niiden tutkittavien tietojen käyttöön, jotka ovat antaneet biologisen näytteen sekä biopankkisuostumuksen. Lisäksi ehtona luvan myöntämiseen on, että tutkimuksen aihe on Biopankin tutkimusaiheiden mukainen, ja tutkimuksessa hyödynnetään biologisia näytteitä tai niistä määritettyä tietoa.

Lupaa biopankkilain ulkopuolelle jääviin tietoihin (tutkimuksessa ei hyödynnetä biologisia näytteitä tai niistä määritettyjä tietoja) voi hakea Findatasta. Tutkittavien antamat suostumukset ja heille annettu informointi saattavat rajoittaa Findatan mahdollisuuksia myöntää tietolupia.

Muita hyödyllisiä linkkejä tutkijoille