Tietoa tutkimuksesta

THL käytäväkokous.

Mikä on Terve Suomi -tutkimus?

Valtakunnallisen Terve Suomi -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa Suomessa asuvan aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä edellä mainituissa asioissa tapahtuneista muutoksista ja niiden tulevasta kehityksestä.

Tutkimuksen tuloksia voi tarkastella hyvinvointialueittain ja väestöryhmittäin. Maksullisen lisäotoksen tilanneet kunnat pääsevät tarkastelemaan myös kuntatason tuloksia.

Monipuolinen ja laadukas tutkimusaineisto edistää myös poikkitieteellisen huippututkimuksen tekemistä

Tutkimuksen toteutus

Tutkimukseen kutsutaan 20 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. 

Terve Suomi -tutkimus koostuu erilaisista tutkimuksista, jotka vaihtelevat vuosittain. 

Parillisina vuosina toteutetaan laaja kysely, jonka avulla kartoitetaan mm. terveyttä, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä. Tämän aineiston avulla voidaan tuottaa ajankohtainen hyvinvointialueiden tilannekuva. 

Joka kuudes vuosi toteutetaan kyselyn kanssa samanaikaisesti laaja terveystarkastus, johon kuuluu mm. erilaisia mittauksia, verinäytteenotto, kyselyitä sekä osalle tutkittavista tehtäviä lisätutkimuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi alkoholin käyttöön ja suun terveyteen. 

Parittomina vuosina voidaan toteuttaa kansallisia pienempiä kyselyitä ja erilaisia lisätutkimuksia, kuten kuntien lisäotoskyselyitä ja pienempiä terveystarkastustutkimuksia. 

Kysely- ja terveystarkastustutkimuksissa kerättyä aineistoa täydennetään kansallisista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

Käynnissä olevat tutkimukset

Tulosten hyödyntäminen

Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan

  • edistää Suomessa asuvien toimintakykyä ja hyvinvointia
  • kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja Suomessa
  • tutkia sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.

Tutkimuskokonaisuus tuottaa tietoa väestöryhmien välisistä terveys- ja hyvinvointieroista sekä näiden syistä. Palvelujen ja sosiaaliturvan käyttöä, tarvetta ja sen tyydyttymistä tutkimalla luodaan perusta koko sosiaaliturvan kehittämiselle.

Lisäksi tutkimuksella edistetään suomalaisen terveysseurannan sekä siihen perustuvan tutkimuksen ja kehittämistyön kansainvälistä asemaa.

Tutkimuksesta julkaistuja tuloksia pääset lukemaan täältä:
Terve Suomi -tutkimuksen tulokset